Okupācijas muzeja pastāvīgajās telpās, Latviešu strēlnieku laukumā 1, pakāpeniski tiek demontēta vecā pastāvīgā ekspozīcija, bet vēl pirms ēkas sagatavošanas pārbūvei, izmantojot atbrīvojušos telpu, ir izveidotas divas jaunas izstādes: Brīvību Baltijai. Latviešu uzraksti uz Berlīnes mūra un Rekonstrukcija: Nams Okupācijas muzeja nākotnei.

Rīgas mērs Nils Ušakovs un Rīgas Būvvaldes vadītājs Inguss Vircavs 25. jūnijā tikās ar Okupācijas muzeja valdes priekšsēdi Valteru Nollendorfu un muzeja direktoru Gunāru Nāgelu. Rīgas mērs un muzeja vadītāji pauda vienprātību, ka Okupācijas muzeja paplašināšanas projekts ir jāturpina. 

"Mēs varam pieņemt arī jaunu valdības lēmumu, ja tas ir nepieciešams, bet nav citu domu - muzeja rekonstrukcijai ir jānotiek," 12. jūnijā tikšanās reizē ar Okupācijas muzeja vadību norādīja Ministru prezidente Laimdota Straujuma.

Pirms pāris dienām Starptautiskā modernisma pieminekļu dokumentācijas centra DOCOMOMO interneta vietnē ir ievietots raksts, kurā Latvijas Okupācijas muzeja ēkas paplašināšanas projekts t.i. muzeja attīstība, ir nosaukta par “īslaicīgu politisko ambīciju”. Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (OMB) paziņo, ka Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Latviešu strēlnieku laukumā paplašinājums ir vitāli nepieciešams muzeja eksistencei un  rekonstrukcijas projekta kavēšana apdraud muzeja nākotni.