Okupācijas muzejs bijušajā čekas galvenajā mītnē Rīgā, Brīvības ielā 61, izveidojis izstādi „Pēc mums vēl ilgi zeme skums”. Tā veltīta 99 komunistiskā terora upuriem, ko čekisti no 1941. gada 27. līdz 29. jūnijam nošāva un apraka Rīgas Centrālcietumā. 

Vēsturnieka un 12. Saeimas deputāta Ritvara Jansona komentārs BNS 26.06.2016. publicētajam rakstam "Okupācijas muzeja piebūves projekts ir kaitīgs Rīgai", kurā viņš oponē arhitektam Jānim Krastiņam par Okupācijas muzeja projektu. 

"Profesora Jāņa Krastiņa uzskati par Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvi un piebūvi nav jauni," saka Muzeja un Muzeja biedrības vadība, atbildot uz BNS 26.06.2016. publicēto rakstu "Okupācijas muzeja piebūves projekts ir kaitīgs Rīgai." Jautājums vienīgi, kāpēc un kādēļ tie ar jaunu spēku tiek likti lietā, lai aizkavētu vai pat apturētu jau pirms astoņiem gadiem apstiprināto projektu. 

8. jūnijā Latvijas Universitātes Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes sēdē muzeja ekspozīcijas kurators Kārlis Dambītis aizstāvēja promocijas darbu "Latvijas armijas artilērija 1919.-1940. g.: vieta bruņotajos spēkos, struktūra un uzdevumi".