Okupācijas muzejs piemin padomju deportāciju upurus. Čekas organizētajā cilvēku deprtācijas operācijā "Krasta banga" no visām Baltijas valstīm 1949. gada 25. martā tika izvestas 29 873 ģimenes ar 92 204 cilvēkiem. No Latvijas — 13 504 ģimenes ar 42 322 cilvēkiem. Baltijas valstu dzelzceļa stacijās bijuši sagatavoti 4437 vagoni. Izvedamie cilvēki Baltijas valstis "iekrauti" 76 dzelzceļa ešelonos un izvesti uz Sibīriju.

Aicinām iepazīties ar Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieka Ulda Neiburga rakstu par Latviešu leģionu un 16. martu, kā arī Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda sagatavoto informatīvo materiālu “16. marts” latviešu, angļu un krievu valodā. 

14. martā Latvijas Okupācijas muzeju apmeklēja V.E. Namībijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Bonijs Haufiku (H.E. Bonny Haufiku). 

Muzejs pievienojas Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformai, kas šī gada 8. martā aicina atcerēties komunistisko režīmu apcietinātās, nomocītās un nogalinātās sievietes PSRS un Austrumeiropā. Pašreiz zināmas 18 Latvijas sievietes, ko padomju okupācijas vara politiskas darbības dēļ sodīja ar nāvi