Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa sagatavojusi jaunu nodarbību skolēniem, kas veltīta akcijai "Baltijas ceļš". Nodarbība sevī apvieno vēstures stundu klasiskajā izpratnē un iespēju skolēniem praktiski darboties, veidojot savu "Baltijas ceļu". Nodarbības mērķis ir palīdzēt skolēniem izprast šo unikālo notikumu un atklāt pilsoniskās līdzdalības nozīmi vēsturē un mūsdienās.

OMB valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs intervijā radio "Brīvā Eiropa" sacīja, ka līdzīgi kā Samnera Velsa deklarācija nosodīja un neatzina Baltijas valstu okupāciju 1940. gadā, šodien visai pasaulei ir jāpauž nostāja pret Krimas aneksiju. Interviju ukraiņu valodā var klausīties šeit.

Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valde 9. septembrī apstiprināja rezolūciju par bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komitejas „Stūra māju”. Rezolūcijā izteikts aicinājums Latvijas sabiedrībai un valdībai saglabāt ēku valsts īpašumā, kā arī nodrošināt finansējumu ēkas izpētei un tehniskā stāvokļa nodrošināšanai. Tāpat biedrība pauž gatavību turpināt sadarboties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām „Stūra mājas” izpētē un muzeja ekspozīcijas iekārtošanā.

Septembra sākumā Okupācijas muzejā viesojās Ņujorkas Daugavas Vanadžu priekšniece Marija Lidija Mahere, lai pastāstītu par Latvijas skolēnu atbalstam veltītu sarīkojumu, kas notika šovasar, 14. jūnijā Ņujorkas Daugavas Vanagu namā. Sarīkojuma apmeklētāji saziedoja 500 $, ko Daugavas Vanadzes nolēmušas veltīt Daugavpils novada Spoģu vidusskolas un Dundagas novada Kolkas pamatskolas skolēnu ekskursijai uz muzeju.