X

Muzeja nākotne


Nākotnes Nams (NN) ir pazīstamā Amerikas latviešu arhitekta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas autora Gunāra Birkerta plānotais Okupācijas muzeja pārbūves un piebūves projekts un ar to saistītā muzeja jaunās ekspozīcijas veidošana. Ieceri melnajai bijušā Sarkano latviešu strēlnieku muzeja ēkai piebūvēt gaišu pagarinājumu Birkerts apraksta kā metaforu: no tumšās pagātnes uz gaišo tagadni un apskaidroto nākotni. Tomēr pats svarīgākais jaunums būs muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija.  

Latvijas valdība finansē Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidi, daļa no tā ir Latvijas Okupācijas muzeja ēkas renovācija un paplašināšana. Šobrīd norit ēkas rekonstrukcijas darbi, kurus finansē Valsts.Jaunā muzeja ekspozīcija un muzeja iekštelpas tiks iekārtotas par ziedotiem līdzekļiem.

Vēl ir nefinansētas telpu iekārtas, ekspozīcijas stendi un objekti, kam nepieciešams jūsu atbalsts un ziedojums!
Nākotnes nama ziedotāji

Nākotnes nama ziedotāji

Nākotnes nama hronika

Nākotnes nama hronika