X
Latvijas kontūra

Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi

Latvija 100

Sagaidot Latvijas simtgadi, ir svarīgi izprast vēstures notikumus un to ietekmi mūsdienu sabiedrībā. Katrā pagastā un novadā ir cilvēki, kuri plašākai sabiedrībai maz zināmi, bet kuri gandrīz 100 gadu garumā ir devuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā mērogā un ir vietējās sabiedrības balsti un virzītāji.

2017. un 2018. gadā muzeja Izglītības nodaļas rīkotajā skolēnu radošo darbu konkursā “ Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi” piedalījās 260 skolēni no visas Latvijas. Skolēnu uzdevums bija veikt intervijas, meklēt informāciju dažādos vēstures avotos - dokumentos, fotogrāfijās, laikrakstos un citos materiālos, ko var iegūt cilvēku personīgajos arhīvos, bibliotēkās un muzejos. Konkursa rezultātā tika saņemti 188 darbi, no kuriem piedāvājam atklāt 80 “dārgumus”.

Latvijas Okupācijas muzejs
Eiropas Parlaents
Kultūras ministrija