Nākotnes Nama ziedotāji

Ziedojumu kategorijas

Platīna

EUR 71 000+

Zelta

EUR 35 500 - 70 999

Sudraba

EUR 14 500 - 35 499

Bronzas

EUR 7100 - 14 499

Vara

EUR 1400 - 7099

Dzintara

EUR 700 - 1399

Granīta

EUR 140 - 699

Šūnakmens

līdz EUR 139

 

Līdz 2016. gada septembrim Nākotnes Namam 1110 ziedotāji bija saziedojuši 1 47 7379 eiro. Okupācijas muzejs pateicas visiem, kuri ir jau atbalstījuši Nākotnes Nama projektu! 

Pie NN jaunās ekspozīcijas stendiem un objektiem piestiprināsim plāksnītes ar ziedotāju un godināto vai pieminēto personu vārdiem.

Parauga plāksnīte ar Birutas un Augusta Grašu vārdu. Viņi ziedojuši Ls 25 000 stendu grupai "Pirmā padomju okupācija"