Ziedo un atbalsti

Latvijas Okupācijas muzejs ir veltījums Latvijas tautai un valstij. Muzeja dibinātāju ziedotais laiks un zināšanas, ievērojamais trimdas latviešu finansiālais atbalsts un Latvijas iedzīvotāju atsaucība ir ļāvusi muzeju uzturēt un nodrošināt tā izaugsmi. Arī šobrīd ziedojumi ir galvenais finansiālo līdzekļu avots. Muzejs ir pateicīgs ikvienam ziedotājam! Jūsu devums muzejam palīdz pastāvēt un attīstīties.

Izvēlieties, kam ziedot!

    • Projektam „Nākotnes Nams” - muzeja iekārtošanai un jaunas ekspozīcijas veidošanai pārbūvētajā un paplašinātajā muzeja ēkā
    • Kampaņai „Draudzīgais izaicinājums” – atbalsta solījums muzejam vairāku gadu garumā
    • Muzeja attīstībai – muzeja darbības atbalstam un pilnveidošanai. Varat norādīt ziedojuma mērķi: izglītībai, viedo liecībām, mājas lapas uzturēšanai, publikācijām, starptautiskajai sadarbībai u.c.

 

Kā ziedot?

Izvēlieties sev ērtāko ziedošanas veidu:

Jūsu ziedojumi nodrošina muzeja neatkarību no politiskās varas ietekmes, jo ziedojumi veido ne mazāk kā 80% no muzeja ikgadējā budžeta.