"Via dolorosa" 5. daļa

Grāmatā apkopoti represēto Latvijas cilvēku atmiņu stāsti un fotogrāfijas.
Sastādītāja - Anda Līce
Mākslinieks - Rihards Delvers

© Latvijas Okupācijas muzejs, 2007
© Nordik, 2007

Cena: 4.00€
Kods: G010