Darbības nodaļas

Muzejā darbojas vairākas nodaļas un nozares, kas gādā par muzeja misijas pildīšanu:

Krājuma nodaļa
Muzeja krātuves glabā okupācijas laika dokumentus, fotogrāfijas, rakstiskas, mutvārdu un materiālās liecības, priekšmetus un piemiņas lietas. Krājuma nodaļas speciālisti uztur krājuma datu bāzes un rūpējas par muzeja krājuma reģistrēšanu Nacionālajā muzeju kopkatalogā. 2012. gada sākumā muzeja krājumā bija reģistrētas vairāk kā 50 000 vienības. Lasīt vairāk

Audiovizuālo materiālu krātuve glabā vairāk kā 2000 okupācijas laika aculiecinieku liecības kino, audio, foto un video formātos. Krātuves darbinieki regulāri dodas ekspedīcijās, lai filmētu cilvēkus, kuru dzīves gājumu neatgriezeniski ietekmējusi padomju vai nacistu okupācijas varas īstenotā politika. Lasīt vairāk

Ekspozīcijas nodaļa
Iekārto un atjauno muzeja pamatekspozīciju, veido tematiskās izstādes un muzeja vestibilā izstāda jaunākos muzeja krājuma materiālus. Nesenās tematiskās izstādes ir „LTF Tukuma rajonā – tautas spēka apziņa” (2011); „Latvijas traģēdija. 1941” (2011); „Rotkaļa A. Alunāna darbu izstāde” (2011); „Gunārs Astra (1931–1988). Piemiņas izstāde” (2011). Šobrīd muzejā apskatāma tematiskā izstāde "Rumbula. Nozieguma anatomija.1941". Tuvāko gadu galvenais nodaļas mērķis ir sagatavot jaunu muzeja pamatekspozīciju un iekārtot to pārbūvētajās muzeja telpās. Lasīt vairāk par jauno muzeja ekspozīciju

Izglītības nodaļa
Vada skolēnu nodarbības, organizē pētniecības un eseju konkursus,  ekskursijas uz vēsturisku notikumu vietām, rīko seminārus vēstures skolotājiem, sagatavo un izdod  mācību materiālus. Izglītības nodaļas ceļojošās izstādes apceļo Latvijas skolas un kultūras centrus. Lasīt vairāk

Publiskās vēstures nodaļa
Publiskās vēstures nodaļa ir jaunveidojama muzeja struktūrvienība, kurā iekļausies vairākas ekonomiskās krīzes apstākļu dēļ pagaidām apturētas vai neformāli uz brīvprātības pamatiem turpinātas muzeja nozares un programmas - pētniecības programma, piemiņas vietu programma un publikāciju programma. Publiskā vēsture ir Okupācijas muzeja centieni Latvijas un citu valstu publikai uzskatāmi, saprotami un daudzpusīgi skaidrot vēsturnieku pētījumus un atziņas par Latvijas okupācijas laiku (1940–1991), tā priekšvēsturi un sekām. Publiskā vēsture vistiešāk izpaužas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, tematiskajās izstādēs un virtuālajā ekspozīcijā internetā. Tajā iekļaujas arī muzeja izglītības un pētniecības darbs, publikācijas, ceļojošās izstādes un rūpes par okupācijas laika piemiņas vietu apzināšanu un saglabāšanu. Svarīgs muzeja publiskās vēstures uzdevums ir veicināt Latvijas sabiedrības integrāciju, veidojot dažādu sabiedrības grupu kopēju izpratni un saprašanos par okupācijas perioda vēsturi un atmiņu kultūru.