Aktualitātes

09.05.2016

Otrā pasaules kara beigas Eiropā un Latvijā

06.05.2016

“Ar laiku izpratne par to, kā vēsture būtu jāstāsta, ir mainījusies,” secina vēsturnieks, Latvijas Okupācijas muzeja Publiskās vēstures nodaļas vadītājs ULDIS NEIBURGS. Viņaprāt, ir jāmeklē jauni izpausmes veidi, kā uzrunāt plašāku sabiedrību, jo ko gan līdz ieguldītais darbs pētījumos, ja vidusmēra lasītājam tie nav pieejami un interesanti? Šis retoriskais jautājums ir īpaši svarīgs šodienas ģeopolitiskajā situācijā, kad vēstures interpretācijas spēlē itin nozīmīgu lomu sabiedrības saliedēšanā un stiprināšanā vai, gluži pretēji, šķelšanā.

06.05.2016

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā. Ordenis nodibināts 1924. gadā par piemiņu Latvijas valsts tapšanai un atjaunots 1994. gadā. Tā devīze ir Per aspera ad astra - Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.

02.05.2016

Lekcijas ietvaros tiks aplūkotas vairākas politiski tiesāto ebreju krimināllietas. Ņemot par pamatu apsūdzētajiem inkriminētos noziedzīgos nodarījumus, politiskās prāvas pret ebrejiem Latvijas PSR nosacīti var apvienot vairākās grupās, kuras arī tiks raksturotas lekcijas laikā. Lekcijā apskatāmie piemēri hronoloģiski pārklāj visu pēckara periodu, sākot ar 1940. gadu vidu līdz pat 1980. gadu beigām.

02.05.2016

Monogrāfijas autore vispusīgi stāsta par Latvijas okupāciju un aneksiju, masu represijām pret Latvijas iedzīvotājiem, PSRS starptautisko tiesību pārkāpumiem un noziegumiem. Grāmatā izmantots plašs arhīvu materiālu, dokumentu, tiesību aktu (savulaik pilnīgi slepenu), kā arī daudzveidīgs fotomateriālu klāsts.

26.04.2016

Kas ir Mihails Tāls? Vija Celmiņš? Par Īvānu gan dzirdēts! Kāda saistība šiem cilvēkiem ar Latvijas Okupācijas muzeju? Latvijas vēsturē ir daudz nozīmīgu personību, par kurām sarakstītas grāmatas un veidotas filmas. Pasaules slavu ieguvušā šahista Mihaila Tāla dzīve un darbība ir saistīta ar padomju periodu Latvijas vēsturē. Rīgā dzimušās mākslinieces Vijas Celmiņš dzīvesstāsts ir apliecinājums tam, ka, neskatoties uz grūtībām bēgļu gaitās un dzīvi trimdā, viņa ir kļuvusi par mākslas pasaulē atzītu personību.

25.04.2016

Pētījumā uzsvērts, ka LPSR drošības iestādes (jeb tautā sauktā “čeka”) bija pakļautas Maskavai, taču to darbība atšķīrās no lielākās daļas citu PSRS republiku drošības iestāžu darbības. Dzīvas bija iedzīvotāju atmiņas par Latvijas Republiku, Padomju Savienībai bija ļoti svarīgi satriekt Latvijas nacionālos partizānus un rietumu robežas tuvumā sargāt savus noslēpumus.

18.04.2016

Atgūstot Latvijas neatkarību, daudzi dokumenti, kas liecināja par padomju varu, īpaši Komunistisko partiju un LPSR Valsts drošības komiteju (KGB), laika gaitā nonāca Latvijas Valsts arhīvā un lielākā vai mazākā mērā kļuva pieejami vēstures pētniekiem. Līdz šim brīdim ir radies ievērojams klāsts vēstures pētījumu un vēsturiskās literatūras, kuru autori ir izmantojuši LKP dokumentāciju, KGB krimināllietas, deportēto lietas, dažādas kartotēkas un citus materiālus. Taču ne vienmēr padomju okupācijas gados rakstītie dokumenti mūsdienās pat vēsturniekam ir izprotami.