Aktualitātes

21.03.2017

Rita Papiņa kopā ar māsu un māti tika izsūtīta un nometināta Omskā, kur pavadīja 9 savas dzīves gadus un atgriezās Latvijā tikai 1958. gadā. Viņa atceras: „Doma par atgriešanos Dzimtenē nekad neizgāja no galvas. Klusībā lūdzām Dievu, lai piepildītos mūsu cerības. Gan padziedājām, gan paraudājām, bet ar to nekas ikdienā nemainījās... Katru mēnesi mūs pārbaudīja no rajona atbraukušais komandants. Vajadzēja parakstīties speciālā grāmatā, ka neviens nav izbēdzis.

15.03.2017

Latviešu leģions un 16. marts

08.03.2017

Latvijas Okupācijas muzejs pievienojas Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformai, kas šī gada 8. martā aicina atcerēties komunistisko režīmu apcietinātās, nomocītās un nogalinātās sievietes PSRS un Austrumeiropā. Viņas pieminot, sieviešu dzīvei komunistiskajā telpā tiek piešķirta reālistiskāka nokrāsa nekā tā, ko ar 8. marta “sieviešu dienu” veidoja padomju propaganda.

23.02.2017

Latvijas publiskajā diskursā ļoti bieži var dzirdēt diskusijas, vai Latvijas sabiedrība ir vienota, vai Latvijas integrācijas politika ir bijusi veiksmīga, kādi ir priekšnoteikumi tam, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs justos Latvijas valstij piederīgs. Ar debates palīdzību mēģināsim uzzināt gan pozīcijas, gan opozīcijas argumentus, tādējādi mēģinot paplašināt izpratni par šo jautājumu.

TIEŠRAIDE:

23.02.2017

Tajā piedalījās rakstnieki Māris Bērziņš, Inese Zandere, Māris Rungulis un vēsturnieki Inese Dreimane, Ilgvars Butulis un Mārtiņš Mintaurs. Diskusiju vadīja Latvijas radio komentētājs Eduards Liniņš.

15.02.2017

Bērni un jaunieši bija ieradušies no Rīgas, Jūrmalas, Mārupes, Rīnūžu un Madonas skolām. Vecuma amplitūda šogad bija plaša - no pamatskolas 5.  līdz vidusskolas 12. klasei. Muzeja darbinieki rādīja ēnotājiem ekspozīciju, krātuves un stāstīja par apmeklētāju uzņemšanu. Ēnotāji noskatījās divas muzeja veidotās filmas: īsu reklāmas filmuņu, kas aicina skolēnus uz muzeju, un garāku filmu par Latvijas vēstures galvenajiem pagriezienpunktiem. Šo fimu rādām apmeklētājiem, pirms viņi dodas apskatīt ekspozīciju.

27.01.2017

26. janvārī – Latvijas starptautiskās atzīšanas de iure gada dienā – Latvijas Okupācijas muzejā tika atvērta vēsturnieka un muzeja Publiskās vēstures nodaļas vadītāja Ulda Neiburga grāmata “Draudu un cerību lokā”, kas vēsta par Latvijas pretošanās kustību un tās sakariem ar Rietumu sabiedrotajiem nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā. Grāmata “Draudu un cerību lokā” ir izdota apgāda “Mansards” sērijā "imperfectum" un tās pamatā ir U. Neiburga Latvijas Universitātē aizstāvētā doktora disertācija.

11.01.2017

1966. gada 9. februārī Ņujorkā nodibināja baltiešu organizāciju BATUN (Baltic Appeal to the United Nations jeb Baltiešu Apelācija pie Apvienoto Nāciju Organizācijas).

11.01.2017

Elīna Kalniņa par radio raidījumu veidošanas iemesliem teic: “Vai apzināmies, ka padomju okupācijas perioda nospiedumi mūsu priekšteču un līdzcilvēku pieredzēs ir nozīmīgi ikvienam no mums, kas dzīvo šodienas Latvijā un vēlas veidot Latvijas rītdienu? 1940-tie gadi bija lūzuma posms. Tas no indivīda prasīja ļoti daudz. Ikviens agrāk vai vēlāk nonāca arvien jaunu, sarežģītu izvēļu priekšā: pieņemt vai noliegt; samierināties vai riskēt; cīnīties vai padoties. Nācās revidēt sevi, pārvērtēt vērtības un apgūt jaunas pašsaglabāšanās un izdzīvošanas prasmes, kuras tika nodotas tālāk bērniem.