OMB biedri

OMB biedri
Aija Abene, Jānis Andersons, Inese Auziņa-Smita, Valdis Bērziņš, Rolands Blezūrs, Pēteris Bolšaitis, Uldis Brūns, Dzintra Bungs, Uldis Grava, Inta Bušmane, Ojārs Celle, Sarmīte Ēlerte, Ritvars Jansons, Juris Kaža, Rasma Kārkliņa, Taiga Kokneviča, Valdis Krastiņš, Guntars Krasts, Irēne Lazda, Paulis Lazda, Valdis Liepiņš, Ilmārs Mežs, Gundega Michele, Valters Nollendorfs, Ruta Pazdere, Egons Piķelis, Maija Sinka, Ieva Skangale, Līga Strazda, Ivars Švānfelds, Ģirts Zēgners

OMB vecbiedri
Daina Albertiņa, Kristofs Blaus, Franks Gordons (Efrayim Gordon), Ināra Graudiņa, Uldis Grava, Sandra Kalniete, Ilze Kuduliņa, Ainārs Lerhis, Andrejs Ozoliņš, Artis Pabriks, Anna Putniņa, Ints Rupners, Silvija Rūtenberga, Ilze Schwartz, Aivars Staško, Dagnija Staško, Mudīte Upatniece, Mārtiņš Vanags, Anna Žīgure, Pauls Raudseps

OMB valde
Jānis Andersons, Dzintra Bungs, Guntars Krasts, Valters Nollendorfs, Rihards Pētersons
OMB valdes priekšsēdis – Valters Nollendorfs

OMB Finanšu komisija
Guntars Krasts – priekšsēdis
Valdis Bērziņš
Valdis Krastiņš
Ilmārs Mežs
Ivars Švānfelds

OMB Nominācijas komisija
Inta Bušmane – priekšsēdis
Dzintra Bungs
Taiga Kokneviča
Gundega Michele
Ģirts Zēgners

OMB Revīzijas komisija
Egons Piķelis – priekšsēdis
Uldis Brūns
Juris Kaža
Gundega Michele

OMB Vēstures un zinātnes komisija
Paulis Lazda – priekšsēdis
Ilze Gehe
Kārlis Kangeris
Ainārs Lerhis
Rihards Pētersons
Valters Ščerbinskis
Edvīns Šnore

OMB Vēstures un zinātnes komisijas padomnieki
Eduards Anderss (Edward Anders)
Juris Dreifelds
Andrievs Ezergailis
Matīss Kotts (Matthew Kott)
Andrejs Plakans
Jānis Stradiņš
Marģers Vestermanis

OMB Goda padome
Eduards Anderss
Georgs Andrejevs
Vizma Belševica †
Zbigniew Brzezinski
Helēna Demakova
Richard Durbin
Andrievs Ezergailis
Paul Goble
Ojārs Kalniņš
Dietrich Andre Loeber †
Jānis Stradiņš
Heinrihs Strods †
Guntis Ulmanis
Vaira Vīķe-Freiberga
Māra Zālīte