X

Ziedot

ZIEDO UN ATBALSTI

Latvijas Okupācijas muzejs ir veltījums Latvijas tautai un valstij. Muzeja dibinātāju ziedotais laiks un zināšanas, ievērojamais trimdas latviešu finansiālais atbalsts un Latvijas iedzīvotāju atsaucība ir ļāvusi muzeju uzturēt un nodrošināt tā izaugsmi. Arī šobrīd ziedojumi ir galvenais finansiālo līdzekļu avots. Muzejs ir pateicīgs ikvienam ziedotājam! Jūsu devums muzejam palīdz pastāvēt un attīstīties. Divas reizes gadā muzejs izdod apkārtrakstu, kurā tiek publicēti iepriekšējā pusgada ziedotāju saraksti. Apkārtrakstus var lasīt šeit.

Nākotnes nama ziedotāji

Līdz 2018. gada 4. septembrim Nākotnes namam (NN) 1050 ziedotāji bija saziedojuši 2 107 376.6 eiro. Okupācijas muzejs pateicas visiem, kuri ir jau atbalstījuši Nākotnes nama projektu!
Pie NN jaunās ekspozīcijas stendiem un objektiem piestiprināsim plāksnītes ar ziedotāju un godināto vai pieminēto personu vārdiem.

Ziedojumu kategorijas
Ziedo ASV

Ziedo ASV

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo muzeja mājaslapā

Ziedo Kanādā

Ziedo Kanādā

Ziedo Lielbritānijā

Ziedo Lielbritānijā

Ziedo muzejā Rīgā

Ziedo muzejā Rīgā

Ziedo Austrālijā

Ziedo Austrālijā