X

Ziedot

ZIEDO UN ATBALSTI

Latvijas Okupācijas muzejs ir veltījums Latvijas tautai un valstij. Muzeja dibinātāju ziedotais laiks un zināšanas, ievērojamais trimdas latviešu finansiālais atbalsts un Latvijas iedzīvotāju atsaucība ir ļāvusi muzeju uzturēt un nodrošināt tā izaugsmi. Arī šobrīd ziedojumi ir galvenais finansiālo līdzekļu avots. Muzejs ir pateicīgs ikvienam ziedotājam! Jūsu devums muzejam palīdz pastāvēt un attīstīties.


Dāvini

Ziedo priekšmetus vai sniedz savas liecības.
Kontakti Krājuma nodaļā
E-pasts tk@omf.lv (Taiga Kokneviča)
Tālrunis krājuma nodaļā +371 229 248


Ziedo

Sniedz finansiālu atbalstu muzejam.

Ar pārskaitījumu caur PayPal:
ZIEDOT MUZEJAM

Citas ziedošanas iespējas