X

Skolām

Radošā darbnīca „Latvijas 20. gs vēsture kustībā – iecietība un empātija”


(Valsts Kultūrkapitāla fonda mēŗķprogramma „Latvijas skolas soma”)

Pēdējo gadu laikā par aizvien būtiskāku klasvadības problēmu skolās kļūst tā saucamais “mobings” – savstarpēja psiholoģiska un emocionāla vardarbība kā neiecietības rezultāts. Radošajā darbnīcā 9.–12. klašu skolēnu mērķauditorija skatās 1941. gadā deportēto cilvēku video liecības un tiek aicināti neierastā un pašu konstruētā radošā izpausmē iepazīt situācijas, kuras bija daudzu cilvēku realitāte deportācijas laikā kā rezultāts cilvēku neiecietībai un distancētai emocionālai piesaistei pret tuvāko. Ierastā teātra paņēmienu vietā tiek apzinātāk izmantoti idejisko struktūru un kompozīcijas instrumenti, kurus horeogrāfes Sintijas Siliņas vadībā skolēni grupās realizē skatuviskā pieredzē.

Pieteikšanās un papildu informācija, sazinoties ar Agnesi Skaru, tel.: 22189023 

Izbraukuma maksas nodarbība skolās
Ilgums: 100 min (2x40 minūtes + starpbrīdis)
Mērķauditorija: 9.-12. kl.
Maksimālais dalībnieku skaits: 25
Valoda: latviešu

Skolu atbalsta programma

Rumbula 1941: Virtuālā izstāde par holokausta notikumiem Latvijā

Rumbula 1941: Virtuālā izstāde par holokausta notikumiem Latvijā

Pieci stāsti par

Pieci stāsti par

Izstāde „Čekas vēsture Latvijā“

Izstāde „Čekas vēsture Latvijā“

Nodarbības skolās

Nodarbības skolās

Ceļojošās izstādes

Ceļojošās izstādes

Mācību materiāli

Mācību materiāli