X

Nākotnes namsNākotnes Nama hronika

2016. gada 8.septembrī Saeima trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Latvijas Okupācijas muzeja likumā, kas  paredz piešķirt muzeja ēkai un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālam nacionālā interešu objekta statusu un nodot Būvvaldes funkciju izpildīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

2016. gada 25. janvāris - Rīgas pilsētas būvvalde noraida būvatļaujas izsniegšanu. Tiek norādīts, ka Rīgas pilsētas arhitekta noraidošs viedoklis (2015.g. 8.sept.) ir Būvvaldei saistošs.

2015. gada 10. septembris - muzeja rekonstrukcijas projektu izskata Rīgas pilsētas būvvaldes padomes sēdē, kurā nospriež, ka lēmuma pieņemšanu par Okupācijas muzeja piebūves «Nākotnes nams» būvprojektu nepieciešams pagarināt, jo būvvalde nevar objektīvi izvērtēt Rīgas pilsētas arhitektu biroja iesniegto atzinumu. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nolemj pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.05.2016.

2015. gada 25. novembris - Administratīvā rajona tiesa nosaka Rīgas būvvaldei izsniegt administratīvo aktu līdz 2016. gada 25. janvārim.

2015. gada 8. septembris - Rīgas pilsētas arhitekts sniedz atzinumu: „Iesakām neatbalstīt būvatļaujas izsniegšanu konkrētajai Būvniecības iecerei un apsvērt iespēju uzdot par pienākumu iesniedzējam novērst konstatētās nepilnības.“

2015. gada 11. maijs - Muzeja rekonstrukcijas projekts iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē.

2015. gada 3. marts - 19 arhitekti un 1 dizainers sūta vēstuli Kultūras ministrei, Nacionālajai kultūras padomei, Nacionālajai Arhitektūras padomei, Latvijas Muzeju padomei, VKPAI un Rīgas domei, ierosinot "atstāt mierā Strēlnieku laukuma ansambli.“

2014. gada 12. augusts - Ministru kabinets pieņem lēmumu par 7,4 miljonu eiro piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā izveidei.

2013. gada 1. marts - Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) un SIA „Būvprojektu vadība” noslēdz līgumu par Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību. Projektēšanas izmaksas būs Ls 69 858 (bez PVN).

2013. gada 3. janvāris - Konkursa pieteikumu atvēršana. Saņemti piedāvājumi no SIA „Rem Pro”, A/S „LX Grupa”, SIA „Būvprojektu vadība”, SIA „Arhitektu birojs Krasts” un SIA „Nams”.

2012. gada novembris - VNĪ izsludina atkārtotu konkursu par tehniskā projekta izstrādi un autorruzraudzību ar izmaiņām tā nolikuma tehniskajā specifikācijā.

2012. gada 19. septembris - Muzejā viesojas arhitekts Gunārs Birkerts, lai prezentētu ideju par Kluso telpu pārbūvētajā muzeja ēkā. Lasīt vairāk

2012. gada jūnijs - Konkursā par tehniskā projekta izstrādi pieteikušies 7 pretendenti. Par konkursa uzvarētāju paziņo A/s ”LX GRUPA” Iepirkumu uzraudzības birojs saņem iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumu. Konkurss tiek apturēts.

2012. gada februāris - VNĪ izsludina konkursu par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību.

2011. gada 5. jūlijs - Ministru kabinets pieņem lēmumu par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa celtniecības finansēšanu. Rīkojums Nr. 307 paredz, ka muzeja pārbūve un piebūves celtniecība jāpabeidz līdz 2013. gada 31. decembrim. Pēc VNĪ aprēķiniem tam nepieciešami aptuveni 5,5 miljoni latu. Piešķirtie līdzekļi ir paredzēti valstij piederošās muzeja ēkas pārbūvei, bet rekonstruētā nama iekārtošana un jaunas ekspozīcijas izveide jāfinansē Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai. Daļu rekonstrukcijas – muzeja ēkas siltināšanas izmaksas – segs no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstītā konkursa “Zemas enerģijas patēriņa ēkas”.

2010. gada 13. aprīlis - Rīgas dome apstiprina Latviešu strēlnieku laukuma detālplānojumu, kurā skaidri iezīmēta Okupācijas muzeja paplašināšanas kontūra.

2008. - Rīgas pilsētas būvvalde Izsniedz Projekta plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Tā termiņš pagarināts līdz 2011. gadam.

2008. gads 12. februāris - Rīgas Būvvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa saskaņo skiču projektu

2008. gads 12. februāris - Rīgas pilsētas būvvalde saskaņo Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas skiču projektu

2007. gada 31. oktobris - Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija saskaņo rekonstrukcijas skiču projektu.

2007. - Ministru kabinets izdod rīkojumu, kas paredz, ka tālāko projekta attīstību uzņemsies Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ). NN celtniecības izmaksas finansēs VNĪ, bet valsts tās segs pakāpeniski.

2006. - Latvijas Saeima apstiprina Latvijas Okupācijas muzeja likumu, kas nosaka Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma lietošanas tiesības Okupācijas muzeja vajadzībām.

2006. gada 7. februāris - Rīgas dome izdod saistošos noteikumus Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi“. Muzeja ēkai paredzēta piebūve.

2005. gada 1. marts - Debates Rīgas domē par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plānu. Pirms apstiprināšanas Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāns paredz saglabāt Latviešu strēlnieku laukumu un Okupācijas muzeju, kā arī veidot tai piebūvi.

2004. gada 6. janvāris - Profesionāla diskusija par Okupācijas muzeja rekonstrukcijas projekta vīziju, ko iesniedzis Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds. Rīgas Vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome Padomes dalībnieki balso par arh. G. Birkerta piedāvāto muzeja rekonstrukcijas projektu. “Par” – Jānis Asaris, Juris Dambis, Jānis Lejnieks, Andris Kronbergs. “Pret” – Jānis Krastiņš, “Atturas” – Andis Cinis, Dace Neiburga, Pēteris Strancis, Vilnis Štrams, Dzintra Upmace.

2001. - Gunārs Birkerts kā vīziju muzejam dāvina NN projektu. Rīgas domei piederošās ēkas nākotne ir apdraudēta, jo nav atcelts 1999. gadā domes pieņemtais lēmums to nojaukt.

Nākotnes nama aktualitātes

Aicinām uz piketu par grozījumiem Okupācijas muzeja likumā!2016. gada 5. septembris
Grozījumi paredz piešķirt Padomu okupācijas upuru piemiņas memoriālam nacionālo interešu objekta statusu. Padomju...
Ritvars Jansons: Spēles gaitā noteikumus nemaina, Krastiņa kungs!2016. gada 28. jūnijs
Dr.hist. Ritvars Jansons,12. Saeimas deputāts Godājamais arhitekts Jānis Krastiņš...
Profesora Krastiņa uzskati par Okupācijas muzeja pārbūvi nav jauni2016. gada 27. jūnijs
"Profesora Jāņa Krastiņa uzskati par Latvijas Okupācijas muzeja pārbūvi un piebūvi nav jauni," saka Muzeja un Muzeja biedrības...
Piebūves būvatļauju, iespējams, varēs izsniegt valsts2016. gada 11. maijs
11. maijā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātņu komisija atbalstīja Saeimas deputāta, vēsturnieka, Ritvara Jansona...
Muzeju padome aicina veicināt Nākotnes nama projekta virzību2016. gada 4. janvāris
Latvijas Muzeju padome ir iepazinusies ar situāciju Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas un piebūves būvniecībā un aicina...
Noslēgusies zibakcija "Izgaismo Nākotnes namu"2015. gada 9. decembris
Aptuveni 100 cilvēku 8. decembra vakarā zibakcijā Iededz gaismu Nākotnes namā ar lukturīšiem izgaismoja...
Okupācijas muzejs aicina uz akciju “Iededz gaismu Nākotnes Namā”2016. gada 21. oktobris
Latvijas Okupācijas muzejs rīt 8. decembrī no 18.30 - 18.45 pie muzeja ēkas Latviešu strēlnieku laukumā rīkos zibakciju...
Bilžu galerija

Bilžu galerija

Nākotnes nama ziedotāji

Nākotnes nama ziedotāji

Nākotnes nama jaunā ekspozīcija

Nākotnes nama jaunā ekspozīcija