X

Muzeja nākotne


Nākotnes Nams (NN) ir pazīstamā Amerikas latviešu arhitekta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas autora Gunāra Birkerta plānotais Okupācijas muzeja pārbūves un piebūves projekts un ar to saistītā muzeja jaunās ekspozīcijas veidošana. Ieceri melnajai bijušā Sarkano latviešu strēlnieku muzeja ēkai piebūvēt gaišu pagarinājumu Birkerts apraksta kā metaforu: no tumšās pagātnes uz gaišo tagadni un apskaidroto nākotni. Tomēr pats svarīgākais NN jaunums būs jaunā pastāvīgā ekspozīcija.  

Latvijas valdība ir nolēmusi finansēt Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidi, tā daļa ir Latvijas Okupācijas muzeja ēkas renovācija un paplašināšana. Valsts maksās par ēkas pārbūvi, bet jaunā ekspozīcija un muzeja iekštelpas būs jāiekārto par ziedotiem līdzekļiem.

Vēl ir nefinansētas telpu iekārtas, ekspozīcijas stendi un objekti, kam nepieciešams jūsu atbalsts un ziedojums!
Bilžu galerija

Bilžu galerija

Nākotnes nama ziedotāji

Nākotnes nama ziedotāji

Nākotnes nama hronika

Nākotnes nama hronika

Nākotnes nama jaunā ekspozīcija

Nākotnes nama jaunā ekspozīcija