X

Atbalstīt

ZIEDO UN ATBALSTI

Latvijas Okupācijas muzejs ir veltījums Latvijas tautai un valstij. Muzeja dibinātāju ziedotais laiks un zināšanas, ievērojamais trimdas latviešu finansiālais atbalsts un Latvijas iedzīvotāju atsaucība ir ļāvusi muzeju uzturēt un nodrošināt tā izaugsmi. Arī šobrīd ziedojumi ir galvenais finansiālo līdzekļu avots. Muzejs ir pateicīgs ikvienam ziedotājam! Jūsu devums muzejam palīdz pastāvēt un attīstīties.


Dāvini

Ziedo priekšmetus vai sniedz savas liecības.
Kontakti Krājuma nodaļā
E-pasts tk@omf.lv (Taiga Kokneviča)
Tālrunis krājuma nodaļā +371 229 248


Ziedo

Sniedz finansiālu atbalstu muzejam.

Ar pārskaitījumu:
ZIEDOT MUZEJAM

Citas ziedošanas iespējas

Draudzīgā izaicinājuma ziedotāji

Līdz 2012. gada 24. septembrim
Adelaides Latviešu Biedrība, Anders Edward, Baumanis Jūlija, Baumanis Velta, Bērzzariņš Gunārs, Briedis Valdis un Aina, Brikmanis Guntars, Bungs Dzintra, Bunkis Jānis, Cakars Marta un Oļģerts, Dreimanis Aleksis, Drone Rita, DV Adelaides nodaļa, DV Albertas nodaļa, DV Londonas nodaļa, DVF Notinghamas nodaļa Anglijā, Galdiņš Ligita un Jānis, Graudiņš Valdis un Ināra, Greenwood Sarmīte un Robert, Grigors Richards un Zane, Hatfield Skaidrīte un Michael, Jansone Astrīda, Jāņa Brennera Testaments, Jente Jānis, Kalniņš Ilmars un Dagmara, Korporācijas Tālavija Toronto kopa, Krūmiņš Maiga, Kukainis Dzintra un Vilmārs, Ķelle Lilita, Korporācijas Spīdola Sidnejas Kopa, Laimiņa Sīmane Kristīna un Laimonis, Langenfelds Rolands, Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā - LNPL, Leonard Dr. Krievs Vivita, Lucs Jānis un Daina, Lucs Venta, Muižniece Lalita, Nollendorfs Valters un Inta (†), Orchard Jack un Erika, Ozoliņš Andrejs un Dulcie, Ozols Jānis, Petričeks Juris, Platups Biruta, Plaudis Ilze, Pone Aivars un Māra, Potapous Gunars, Rautenshilds Ida, Rūtenbergs Silvija, Rūtiņa Inta, Schwartz Drs Ilze un Richard, Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu komiteja, Silķēns Fomaida un Alfrēds, Spunde Vilums, Strautnieks Gundars un Astrīda, The Latvian Assn of State of Washinton, Turčinskis Zigmārs, Tūters Kaspars, Vārsbergs Vilis (†) un Biruta, Vītola Ženija, Zeltkalns Andrejs un Silvija, Zibens Aina.