X

Atbalstīt

ZIEDO UN ATBALSTI

Latvijas Okupācijas muzejs ir veltījums Latvijas tautai un valstij. Muzeja dibinātāju ziedotais laiks un zināšanas, ievērojamais trimdas latviešu finansiālais atbalsts un Latvijas iedzīvotāju atsaucība ir ļāvusi muzeju uzturēt un nodrošināt tā izaugsmi. Arī šobrīd ziedojumi ir galvenais finansiālo līdzekļu avots. Muzejs ir pateicīgs ikvienam ziedotājam! Jūsu devums muzejam palīdz pastāvēt un attīstīties.


Dāvini

Ziedo priekšmetus vai sniedz savas liecības.
Kontakti Krājuma nodaļā
E-pasts tk@omf.lv (Taiga Kokneviča)
Tālrunis krājuma nodaļā +371 229 248


Ziedo

Sniedz finansiālu atbalstu muzejam.

Ar pārskaitījumu:
ZIEDOT MUZEJAM

Citas ziedošanas iespējas

Ar ziedojumu godināti

no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam

* Ziedojumi Nākotnes namam

** Ziedojumi Draudzīgajam izaicinājumam

Ilga ANDERSONS, apsveikums jubilejā – CAD 180,- L. Darkevics; 150,- Dr.Ingrīda Strautmanis; 125,- Ilga Andersons; 100,- V. Dāboliņš; Velta Liģers; D. Reinis; Jānis un Irēna Tenteris; 75,- M. Rutulis; 60,- U. Dāboliņš; 50,- Ilga Breikšs; Dāvis Kaņeps; Marga Lūsis; V. Paukšēns; Edmunds un Nora Pulciņš; Arnolds Smiltnieks; Dzidra Suškovs; Māra Zandbergs; Zulerons ģimene; Gundega Zutis; 40,- Alfreds un Antonina Grīnbergs; I. Upmanis; 35,- Biruta Golts; 30,- Gundega Davidsons; 25,- Verners Cinis; 20,- N. Ozoliņš; Elmārs un Mārīte Tētiņš;

Renāte GRĀVERS, 70 gadu dzimšanas dienā – USD 100,- Juris un Silvija Zariņš;

Juzefa MIKLAŠĒVICA, apsveikums 100 gadu jubilejā – CAD 50,- Jānis Bunkis;

Annelī RAMOLIŅA, Bostonas Latviešu skolas absolvēšanas dāvana – USD 50,- Amerikas Latviešu Tautiskā Savienība (ALTS);

Sabīne RYAN, Bostonas Latviešu skolas absolvēšanas dāvana – USD 50,- Amerikas Latviešu Tautiskā Savienība (ALTS);

Velta STRAUME, 90. dzimšanas dienā – USD 1000,- Kārlis un Anda Šteinmanis ar gimeni;

Vilis VEIDIS, Bostonas Latviešu skolas absolvēšanas dāvana – USD 50,- Amerikas Latviešu Tautiskā Savienība (ALTS);

Jūlijs VILDE, 95. dzimšanas dienā – USD 50,- Maija Priede;

Ženija VĪTOLS, apsveikums jubilejā – CAD 100,- Ivars Gaide*; Tālivaldis un Vera Kronbergs; Anita Rundāns-Gaide; Nora Turkevics.