X

Aktualitātes

22 – 22 okt 2018 Latvijas brīvības cīnītāja Gunāra Astras dzimšanas dienai veltīts sarīkojums 26 – 26 okt 2018 Seminārs “Valoda, valodniecība un kultūras politika Latvijā: 1940.-1964. gads”
Kalendāra arhīvs »
Vācijā iznākusi Latvijas simtgadei veltīta grāmata

Vācijā iznākusi Latvijas simtgadei veltīta grāmata

2018. gada 15. maijs

Vācijā Ferdinanda Šēninga apgādā iznākusi Latvijas simtgadei veltīta grāmata Lettland 1918–2018. Ein Jahrhundert Staatlichkeit (Latvija 1918–2018. Valstiskuma gadsimts). Grāmatu rediģējuši: Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns un Ervīns Oberlenders. Tās piecās nodaļās ievietoti 16 Latvijas un Vācijas autoru raksti, tostarp Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēža raksts: "Heimat in der Ferne: Lettisches Nachkriegsexil 1944–1991" (Dzimtene tālumā: Latviešu pēckara trimda 1944–1991), 111–123. lappusē. Gada beigās paredzēts grāmatas izdevums latviešu valodā.

Citas aktualitātes

Latvijas brīvības cīnītāja Gunāra Astras dzimšanas dienai veltīts sarīkojums2018. gada 15. oktobris
Latvijas Okupācijas muzejs aicina godināt Latvijas brīvības cīnītāju GUNĀRU ASTRU viņa 87. dzimšanas dienā...
Aicinām uz semināru par valodniecību un kultūras politiku Latvijā 1940.-1964. gadā2018. gada 18. oktobris
Latvijas Okupācijas muzejs aicina visus interesentus uz otro valodniecības semināru ciklā “Valoda, valodniecība...
Valters Nollendorfs tiekas ar Kanādas latviešiem Toronto, Hamiltonā un Garezerā2018. gada 16. oktobris
No 5. līdz 15. oktobrim Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs ar Muzeja...
Rakstu sērija par Okupācijas muzeja tapšanu un attīstību2018. gada 23. jūlijs
2018. gada 1. jūlijā apritēja 25 gadi, kopš dibināts Latvijas Okupācijas muzejs un tika atvērta pirmā muzeja izstāde....