X

Aktualitātes

19 sep 2019 Starptautiskā konference “Pēckara bruņotā pretošanās Baltijas valstīs un Polijā: Cīņa par brīvību”
Kalendāra arhīvs »
Saziedoti nepieciešamie līdzekļi latviešu leģionāriem veltītajam piemineklim Zedelgemā

Saziedoti nepieciešamie līdzekļi latviešu leģionāriem veltītajam piemineklim Zedelgemā

2019. gada 28. marts

Ir noslēdzies Latvijas Okupācijas muzeja un Zedelgemas pilsētas kopīgi izlolots projekts – Beļģijas pilsētā Zedelgemā aizvadītā gada rudenī tika atklāts "Piemineklis Brīvībai", kas veltīts latviešu leģionāru piemiņai, kā arī saziedoti nepieciešamie līdzekļi piemiņas zīmes finansēšanai. 

Šo sadarbības projektu ar Zedelgemas pilsētas pašvaldību muzejs uzsāka 2017. gadā. Konkursa kārtā no vairāku Latvijas tēlnieku piedāvājumiem tika izvēlēta tēlnieka Kristapa Gulbja piedāvātā ideja “LATVIJAS STĀVSTROPS BRĪVĪBAI”. Līdztekus konkursam sākās ziedojumu vākšanas kampaņa ar mērķi savākt 50 000 EUR. Otru pusi apņēmās segt Zedelgemas puse. Idejai par pirmās latviešu leģionāriem veltītās piemiņas vietas ārpus kapsētām izveidei atsaucās latviešu sabiedrība visā pasaulē. Muzejs saņēma ziedojumus no ASV, Austrālijas, Beļģijas, Francijas, Latvijas, Lielbritānijas, Kanādas un Vācijas. Kopumā 181 mērķziedojumos līdz šim savākti 55 521 EUR.

Projekta noslēguma pasākums notika 14. martā Latvijas Okupācijas muzejā Rīgā. Pasākumā bija pulcējušies Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (OMB) pārstāvji, ziedotāji, tēlnieks Kristaps Gulbis, muzeja darbinieki un Daugavas vanadžu koris. Klātesošie varēja noskatīties video sveicienu, kuru speciāli šim pasākumam bija sagatavojis Zedelgemas vēsturnieks, viens no piemiņas zīmes iniciatoriem Pols Denīss (Pol Denys). OMB valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs savā uzrunā sacīja: "Ir liels gandarījums, ka latviešu sabiedrība gada laikā saziedoja vajadzīgos līdzekļus, lai, daloties ar Zedelgemas pilsētu, taptu šī zīme, šis piemineklis brīvībai." Nollendorfs atzina, ka sākotnēji izvirzītais ziedojumu piesaistes mērķis šķitis riskants, tomēr vīzija pārtapusi realitātē. 

Muzeja direktors Gunārs Nāgels izteica pateicību muzeja pārstāvjiem ārzemēs - Irēnei Lazdai ASV, Dagnijai Staško Kanādā, Inesei Auziņai - Smitai Lielbritānijā un Inārai Graudiņai Austrālijā par  ieguldījumu ziedojumu vākšanā. 

Paldies visiem, kuri atbalstīja piemiņas zīmes izveidošanu!
(Ziedotāji minēti alfabētiskā secībā)

A un A Grigulis, Aija Ebdene, Aija Ondrich, Aija Sedlak, Aija un Jānis Stambulis, Aina Rozenbergs, Aina un Māris Kučers, Aina Zulis, Aivars Saulītis, Alberts Cinis, Aldis J. Birzulis, Aleksandrs Balodis, Anda Ozola, Andis Graudiņš, Andris un Biruta Sprūds, Anita un Graham Anderson, Anna Kļaviņa, Arnolds Spārniņš, Arnolds Stigners, Arnolds un Giseline Stigners, Arnolds Zubeckis, Artis Pabriks, Artūrs  Zeps, Astra Kronīte, Astrīda Balode, Astrīda Linde, Astrīda Medne, Astrīda un Zigurds Rīders, Ausma Zikmanis, Baiba Harrington, Baiba Rubesa, Baiba Stevens, Beļģijas latv. ev. luter. draudze Briselē, Biruta Kelley, Brigita Pētersone, Dace Ķezbers, Daira Jauntirāne, Daugavas Vanagi Latvijā, Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa, Daugavas Vanagu ASV delegātu Sapulce, Denys Hendrik Helderweirt, Dr. Maksims Strunskis, DV apvienība Klīvlandē, DV apvienība Vašingtonā D.C., DV ASV valde, DV Austrālijas valde, DV Hamiltonas nodaļas vanadzes Kanādā, DV Kanādas Valde, DV Kanberas nodaļa Austrālijā, DV Melburnas nodaļa, DV Pertas nodaļa Austrālijā, DV Sidnejas nodaļa, DV Toronto nodaļas vanadzes, DVF Boltonas nodaļa, DVF Halifaksas nodaļa, DVF Londonas nodaļas vanadzes, Dzintra Bungs, Edgars Bērziņš, Edvīns  Upītis, Egits Timermanis, Eriks Ebulins, Erna Balode, Ēriks Krūmiņš, Gatis un Minjona Plūme, Genevieve Wittmann, George  Bērziņš, Gerolds Luss-Lūsis, Ginta Vanaga, Gunārs Freimanis, Gunda Luss, Gundega Dāvidsons, Gunta Anspal, Gunta Simsons, Hamiltonas DV vanadžu kopa Kanādā, Ieva Liepkaula un Modris Morozovs, Ieva un Joachim Suermann, Ilgmārs Lesītis, Ilma Celmiņš, Ilona  Ķīsis, Ilze Jaunbērziņa, Ilze Ozoliņa – Bērziņa, Imants Balodis, Ināra Kalniņš, Ināra un Valdis Graudiņš, Inese  Erdmanis, Inese Auziņa Smith, Inese Auziņa-Smita, Inese Birzniece, Inese Drēziņa, Irene un Pauls Lazda, Ivars Švānfelds, Janīna Začeste, Jāna Andersone, Jānis Āpša, Jānis Kažociņš, Jānis Sīlis, Jānis un Anna Millers, Jānis un Ilga Priedkalns, Jānis un Inese Ronis, Jānis Zeltiņš, Juris  Jauntirāns, Juris Greste, Juris Sils, Juris un Margita Jakovics, Juris Voitkevics, Kārlis Āboliņš, Kārlis Millers, Kārlis un Ināra Žubeckis, Klāvs un Edīte Bērziņš, Kristīne Riere, Kristīne Saulīte, Laima Dingley, Lija Andersone, Lilija Ziverts, Lilita  Kelle, Lilita  Ķelle-Krieviņš, Līga  Strazda, Līga un Wolfhart Schubach, Līvija Andersone, Maija Sinka, Maija un Vilnis Strēlnieks, Maruta Vīgante, Māra Kaijaka, Māra Kūlniece, Michael un Kathy Marzano, Mirdza Eglītis, Mirdza Gratz, Mirdza Gratz, Oļģerts Raimonds Pavlovskis, Pelēču ģimene, Pēteris Bumbieris, Pēteris Simsons, Raitis Ābelnieks, Rasma Cipule, Rihards Pētersons, Rita Drone, Rīgas Evanģēliskā draudze, Rota Otto, Rūta  Abakuka, Rūta  Bonner, Rūta Astra Jēkabsone, Sandra  Graudiņa-Kiddle un Greg Kiddle, Sandra Sīpols Kronītis, Santa Vaska, Sarmīte Elerte, Selga V. Petersons, Sidnejas Latviešu biedrība, Silvija Rutenbergs, Simon Puriņš, Skaidrīte  Haller ar ģimeni, Tālis Burkevics, Uldis Kronītis, Undīne Pabriks-Bollow, Valda Zemesarājs, Valdis  Bērziņš, Valters Nollendorfs, Valters Nollendorfs un Aija Ebdene, Velta Bull, Velta Purmalis, Vija Zars, Vincents  Dindzāns, Visvaris un Ausma Ģiga, Vita Gaiķe, Vita Kristovska, Vitauts un Māra Beldavs, Vitālijs Bucens, Zigfrīds un Paulīne Zadvinskis, Žanis Mediķis


Piedāvājam ieskatu piemiņas zīmes tapšanas gaitā un atklāšanā, kas notika 2018. gada 23. septembrī. Filmiņu veidoja muzeja Audiovizuālo materiālu krātuves darbinieki Aivars Reinholds un Lelde Neimane. 

Citas aktualitātes

Vecumnieku pagasta muzejā atklāj Okupācijas muzeja izstādi "Pēc mums vēl ilgi zeme skums"2019. gada 6. septembris
12.septembrī Vecumnieku tautas namā atklāja Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošo izstādi “Pēc mums vēl ilgi...
Aicinām uz starptautisku konferenci par pēckara bruņoto pretošanos Baltijas valstīs un Polijā2019. gada 3. septembris
Ceturtdien, 19. septembrī Latvijas universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19 notiks starptautiska konference...
Izsludināts konkurss Latvijas Okupācijas muzeja direktora amatam2019. gada 20. augusts
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (LOMB) valde 21. augustā izsludinājusi atklātu konkursu uz Latvijas Okupācijas muzeja...
Kursi skolotājiem „Ceļš uz Latvijas neatkarības atjaunošanu: “ATMODA”, LTF, čeka un “Radio Brīvā Eiropa””2019. gada 12. septembris
Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus 2019. gada 15....