X

Aktualitātes

Kalendāra arhīvs »

Okupācijas muzejā notika konkursa „Lietas, likteņu liecinieces” noslēgums

2013. gada 25. aprīlis

26. aprīlī Latvijas Okupācijas muzejā notika 6. - 8. klašu skolēnu konkursa „Lietas, likteņa liecinieces” noslēgums. Konkursa mērķis bija padziļināt jaunatnes interesi par Latvijas vēsturi un ieinteresēt savas ģimenes un tuvākās apkārtnes vēstures pētīšanā. Pasākumā labāko darbu autori prezentēja savus darbus, skolēni iepazinās ar Latvijas Okupācijas muzeja pagaidu telpām, klausījās folkloras kopas ,,Vilki” uzstāšanos un saņēma nopelnītos apbalvojumus. 

Katrai lietai ir sava vērtība - ne naudas izteiksmē izsakāma, bet ar kāda cilvēka atmiņām un izjūtām cieši saistīta. Lietas stāv plauktos, lādēs, skapjos, reizēm paslēptas un svešajiem nerādāmas, jo bieži saistās ne tikai ar priecīgiem notikumiem, bet arī ar skumjām, ciešanām un tuva cilvēka zaudējumu. Taču tās prot runāt - protams, ja ļoti, ļoti uzmanīgi ieklausās. Un tad tās sāk stāstīt- par vecmāmiņas trimdas ceļu un pārdzīvotajām šausmām Sibīrijā, kad vienīgi līdzpaņemtā saktiņa atgādināja par dzimto pusi un mājām, bet pašas adīti dūraiņi sildīja rokas ziemas spelgonī, par vecvectēva ceļu pāri jūrai uz svešajām, nezināmajām zemēm, kad vienīgais prieks bija kāda fotogrāfija, kurā sev tuvos kaut ar skatienu apmīļot. Katram dzīvē pienāk brīdis, kad ir nepieciešams kāds balsts, pie kā pieturēties- un par to reizēm kļūst kaut kas citiem pavisam nenozīmīgs. Šīs lietas, kuras pašiem bija dārgākas par visu, savulaik ļāva - kaut domās, kaut sapņos - būt pie savas dzimtenes.

Bet lietām ierunāties un pastāstīt katrai savu stāstu rosināja vēstures konkursa „Lietas, likteņu liecinieces” idejas iniciatori, Monreālas Latviešu Sabiedriskais centrs. Šis centrs dibināts 1983. gadā, šobrīd tā ietvaros darbojas 8 organizācijas un 105 dalībnieki, to vada Andrejs Vītols.

6.-8. klašu skolēni konkursā varēja piedalīties individuāli, grupās vai kopā ar klasi. Neparastākā bija paredzētā darba forma – savāktos attēlus, intervijas un pārējo informāciju, bija jāapkopo multimediju prezentācijā. Darbi tika vērtēti pēc pieciem kritērijiem, no kuriem vissvarīgākie bija pētījuma oriģinalitāte un patstāvīga vēstures avotu vākšana. Vērtējot tika ņemts vērā arī savāktais informācijas daudzums un kvalitāte, kā arī informācijas apkopojums vienotā stāstā. Savu radošumu skolēni varēja parādīt prezentācijas noformējumā.

Konkursa nolikumā paredzētas balvas visās trīs kategorijās: 1. vietu ieguvējiem 500 Ls, 2. vietu ieguvējiem 350 Ls, 3. vietu ieguvējiem 250 Ls, kā arī tika paredzētas atzinības balvas interesantāko un radošāko darbu autoriem. Balvu fonds ir 8000 latu. Konkursa darbus vērtēja cilvēki, kas paši pēc ilgiem trimdas gadiem atgriezušies Latvijā - V. Vītols (Vītolu fonda dibinātājs), PBLA pārstāvniecības vadītājs Latvijā J. Andersons, OMB valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs, ziedotāji  P. Bolšaitis, A. Jansone, kā arī vairāku paaudžu vēsturnieki – A. Rundzāns, J. Vanags, I. Akmentiņa.

Konkursā piedalījās 90  darbi no visiem Latvijas novadiem. Skolēni bija atraduši visdažādākās lietas - rotas (saktas, gredzenus, krustiņus), apģērbu (lakatus, cepures, cimdus, izšuvumus), darbarīkus, traukus, pat patafonu, galdu, lādes, kumodes un visdažādākos dokumentus: fotogrāfijas, liecības, apliecības, piezīmju grāmatiņas un būvplānu u.c. Tās visas bija kļuvušas par sarežģītu likteņu lieciniekiem. Skolēni bija izmantojuši ģimenes arhīvus, veikuši intervijas, apmeklējuši muzejus un arhīvus, lai atrastu stāstam trūkstošos dokumentus vai vēsturiskās liecības. Katra prezentācija ir aizkustinošs stāsts par cilvēkiem un ģimenēm, kas bijuši spiesti doties svešumā un kuri arī tālumā visgrūtākajos laikos ir spējuši saglabāt atmiņas par dzimteni un cerību atgriezties. 

Citas aktualitātes

Vai Latvijas okupācija bija daļa no pasaules koloniālās politikas? V. Nollendorfs intervijā Francijas radio2021. gada 18. februāris
Vēstures interpretācijas mainās līdzi, mainoties filozofijas paradigmām, gan arī aktuālajai politiskajai...
Muzeja vēsturnieces referē starptautiskā konferencē "XXXI Zinātniskie lasījumi"2021. gada 5. februāris
2021. gada 28. un 29. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultāte tiešaistē rīkoja starptautisko...
Latvijas Okupācijas muzeja biedrību turpmāk vadīs Dzintra Bungs2021. gada 2. februāris
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (LOMB) biedru sapulcē 2021. gada 30. janvārī ir pārvēlēta biedrības vadība, un...
Daugavas Vanagu Toronto nodaļa ziedo Nākotnes nama auditorijas aprīkojumam2021. gada 29. janvāris
28. janvārī Daugavas Vanagu Toronto nodaļas pārstāvis Andrejs Mežmalis tikās ar Latvijas Okupācijas muzeja direktori...