X

Aktualitātes

12 feb 2020 Ēnu diena Latvijas Okupācijas muzejā un izstādē "Čekas vēsture Latvijā" 12 mar 2020 Dokumentālās filmas "Nesalauztās sievietes" izrāde
Kalendāra arhīvs »

Nākotnes nams

2012. gada 11. aprīlis

2011. gada  5. jūlijā Latvijas valdība pieņēma lēmumu finansēt Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidi. Būtiska memoriāla daļa ir Latvijas Okupācijas muzeja ēkas renovācija un paplašināšana, ko dēvējam par savu Nākotnes Namu. 

Kas ir Nākotnes Nams?

 

Nākotnes Nams (NN) ir pazīstamā Amerikas latviešu arhitekta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas autora Gunāra Birkerta plānotais Okupācijas muzeja pārbūves un piebūves projekts un ar to saistītā muzeja jaunās ekspozīcijas veidošana un paplašinātas darbības plānošana.  Kā vīziju Birkerts projektu muzejam dāvināja pirms 10 gadiem - jau 2001. gadā.  Ieceri melnajai bijušā Sarkano latviešu strēlnieku muzeja ēkai piebūvēt baltu pagarinājumu ar noslēdzošu stikla sienu Birkerts apraksta kā metaforu: no tumšās pagātnes uz gaišo tagadni un apskaidroto nākotni.

 

Kāpēc vajadzīgs Nākotnes Nams?

 

NN izskats radikāli pārveidos drūmās padomju laikā celtās ēkas ārējo izskatu, tai pašā laikā dos iespēju tajā iekārtot mūsdienīgu muzeju, kas atbilst starptautiskiem standartiem. Tagadējā muzeja ēka nenodrošina ne apmeklētāju pienācīgu apkalpošanu, ne muzeja materiālu efektīgu izstādīšanu, ne muzeja pieaugušo krājumu uzglabāšanu un saglabāšanu, ne piemērotus darba apstākļus muzeja darbiniekiem. NN dubultos tagadējās ēkas platību un novērsīs tās trūkumus.

 

Kā veidojies Nākotnes Nams?  

 

NN projekta īstenošanas gaita bijusi sarežģīta un lēna. Kad Gunārs Birkerts muzejam dāvāja savu vīziju, Rīgas domei piederošās ēkas nākotne vēl bija apdraudēta, jo nebija atcelts domes lēmums to nojaukt.  Tikai 2004. un 2005. gadā pēc ilgām pārrunām izdevās šos draudus novērst. Valsts pārņēma ēku un tai piederošo zemi savā īpašumā.  Latvijas Saeima 2006. gadā apstiprināja Latvijas Okupācijas muzeja likumu, kurā bija apstiprināta īpašuma lietošana Okupācijas muzeja vajadzībām, lietošanas tiesības nostiprinot Zemesgrāmatā.  2004. gada beigās un 2005. gadā ar Saeimas finansiālo atbalstu sākās NN plānošana.  Arī tai bija jāsastopas ar legālām un formālām grūtībām.   2008. gadā bija pabeigts un apstiprināts skiču projekts, kam jākalpo par pamatu tehniskā projekta un konstrukcijas plānu izstrādei. 2007. gadā izdotais Ministru kabineta rīkojums paredzēja, ka tālāko projekta attīstību uzņemsies Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ). NN celtniecības izmaksas finansēs VNĪ, bet valsts tās segs pakāpeniski.

 

Kad Nākotnes Nams būs uzcelts? 

 

2011. gada 5. jūlijā pieņemtais valdības rīkojums paredz, ka muzeja pārbūve un piebūves celtniecība jāpabeidz līdz 2013. gada 31. decembrim. Celtniecības darbus sāks  tikko tiks pabeigts rekonstrukcijas un pārbūves darbu tehniskais projekts. Ievērojot, ka 2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, Strēlnieku laukuma sakārtošana ir gan valsts, gan Rīgas domes interesēs.

 

Ministru kabineta rīkojumu Nr. 307 lasīt ŠEIT.

 

Kas būs Nākotnes Namā? 

 

Viss, kas būs Nākotnes Namā, jānodrošina muzejam pašam.  Ēkas paplašināšana nozīmē arī muzeja paplašināšanu, kas savukārt nozīmē iegādāties jaunas iekārtas un aprīkojumu, gandrīz visu.  Pats svarīgākais jauninājums, pie kā strādā muzeja vēsturnieki būs jaunā pastāvīgā ekspozīcija.  Tajā atspoguļosies Gunāra Birkerta NN veidolā paustā metafora - no tumšās nākotnes uz gaišo tagadni un apskaidroto nākotni. Ekspozīcija izsekos Latvijas valsts un tautas ceļam no pirmās neatkarības caur trim okupācijām uz atjaunoto neatkarību.  GULAGa baraka atradīsies zāles vidū.  Paaugstinātās zāles tālajā galā kāpnes vedīs augšup, sekojot dziedošā Baltijas ceļa projekcijai uz neatkarības atjaunošanu un tālāk pa zāles garuma balkonu, kur būs rādīta okupācijas seku pārvarēšana un ceļš uz tagadni.  Nākotnes Namā būs paplašinātas publiskās telpas, biroju telpas un krājumu glabātuves, kam nepieciešamas iekārtas un mēbeles. Patlaban top plāni un aprēķini telpu iekārtojumam un aprīkojumam.

 

Kā es varu palīdzēt? 

 

Lai gan valsts maksās par NN celtniecību, tas jāiekārto par sabiedrības ziedotiem un ieguldītiem līdzekļiem.  Līdzekļu vākšana šīm vajadzībām sākās jau 2005. gadā, ar mērķi  iegūt 1 500 000 latu. Daļēji ekonomiskās krīzes, daļēji grūtās NN tapšanas dēļ ziedojumu plūsma pēdējā laikā bija samazinājusies. Nu ziedotāju atbalsts atkal ir nepieciešams! Ziedojumu vākšana turpināsies līdz NN būs uzcelts un iekārtots. 
Ikviens aicināts palīdzēt. Visi ziedotāji var izmantot iespēju ziedot ar kredītkarti muzeja mājaslapā . Latvijā var ziedot NN ziedojumu kastē pie ieejas muzejā, nodot ziedojumu muzeja birojā pret kvīti, vai pārskaitīt ziedojumu uz NN kontu SEB bankā. Tā kā muzejam Latvijā ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, uzņēmumi un individuāli ziedotāji likumā paredzētā kārtībā var ziedojumus atskaitīt no saviem ienākuma nodokļiem.
Ārzemēs ziedojumus var nosūtīt muzeja pārstāvjiem ASV, Austrālijā, Kanādā un Lielbritānijā. ASV un Kanādā tie likumā noteiktās robežās atskaitāmi no ienākuma nodokļiem. Visu zināmo ziedotāju vārdus publicējam muzeja  Apkārtrakstā. Kad NN būs iekārtots, plāksni ar ziedotājiem dažādajās  kategorijās  novietos prominentā vietā paplašinātajā vestibilā un ievietos kapsulā, ko guldīs NN pamatakmenī. Atzīmēs arī ar ziedojumu godinātas vai pieminētas personas.
Mērķa ziedojumus muzeja telpu iekārtošanai un jaunās ekspozīcijas izveidošanai atzīmēs ar plāksnītēm pie attiecīgās telpas, ekspozīcijas stenda vai iegādātā objekta

Citas aktualitātes

Parakstīts līgums ar Latvijas Okupācijas muzeja jaunās ekspozīcijas dizaina veidotājiem2020. gada 22. janvāris
Trešdien, 21. janvārī Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs un dizaina...
Mēneša priekšmets - ieslodzījumā un svešumā darināti rokdarbi2020. gada 20. janvāris
Šie un citi rokdarbi izmantoti izstādē "Cerību raksti", kas apskatāma pie muzeja sētas Raiņa bulvārī 7. Rokdarbi...
"Stūra mājā" 95% ekskursiju notiek angļu valodā2020. gada 18. janvāris
95% apmeklētāju, kas iegādājas biļetes uz Latvijas Okupācijas muzeja izveidoto izstādi bijušajā Čekas mītnē Rīgā,...
Vācijas vēstnieks vizītē Okupācijas muzejā2020. gada 14. janvāris
14. janvārī Okupācijas muzeju apmeklēja Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā Nikolajs fon Šepfs....