X

Aktualitātes

Kalendāra arhīvs »
Muzeja vēsturnieces referē starptautiskā konferencē

Muzeja vēsturnieces referē starptautiskā konferencē "XXXI Zinātniskie lasījumi"

2021. gada 5. februāris

2021. gada 28. un 29. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultāte tiešaistē rīkoja starptautisko zinātnisko konferenci "XXXI Zinātniskie lasījumi". Sešās tematiskajās grupās konferencē piedalījās 169 dalībnieki ar 153 referātiem. Tematiskajā grupā “Vēsture: avoti un cilvēki” ar saviem pētījumiem uzstājās Latvijas Okupācijas muzeja Audiovizuālo materiālu krātuves (AVK) vadītāja Evita Feldentāle un vecākā speciāliste Lelde Neimane, kā arī Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes loceklis Oskars Gruziņš.

Lelde Neimane 28. janvārī uzstājās ar pētījumu “1941. gada 14. jūnija deportāciju personiskās pieredzes stāsti Latvijas okupācijas muzejā: informācijas un baumu aspekti,” kurā īsumā apskatīja 240 AVK videoliecību kolekcijā atrodošos 1941. gada deportēto stāstus, statistiskos rādījumus, kā arī pieskārās jautājumam – vai vispār Latvijas ļaudis zināja vai nezināja par deportāciju, vai tas, ja arī kaut ko nojauta, palīdzēja viņiem tālredzīgāk rīkoties, vai pat izdzīvot.

29. janvārī uzstājās Evita Feldentāle, kura klausītājus iepazīstināja ar trīs AVK atrodamajām videoliecībām, kuras vieno tas, ka tajās intervētās sievietes Dzintra Hirša, Inta Meiere un Astrīda Holma dzimušas nometinājumā pēc Otrā pasaules kara beigām. Pētījumā, kura nosaukums ir “Latvijas tēls nometinājumā dzimušo bērnu acīs: 1941. gada 14. jūnija deportācijas piemērs” tika atklāta minēto sieviešu ģimeņu attieksme pret latviešu valodas apguvi svešumā un to zināšanu, attieksmi pret pārcelšanos uz Latviju un pirmajiem iespaidiem tajā.

Konferences referāti rakstu formātā būs lasāmi periodiskajā zinātnisko rakstu krājumā “Vēsture: avoti un cilvēki” kas nāks klajā 2022. gada janvārī.

Konferencei veiktie pētījumi tapuši Latvijas Zinātnes padomes projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” (lzp-2019/1-0278) ietvaros un sniedz ieskatu mutvārdu vēstures avotos, kas videoliecību formā atrodami Latvijas Okupācijas muzeja Audiovizuālo materiālu krātuvē.

 

Citas aktualitātes

Latvijas Okupācijas muzeja jaunā nodarbība „Gara spēka Atmoda”2021. gada 14. aprīlis
Muzeja Izglītības nodaļa ir sagatavojusi jaunu tiešsaistes nodarbību „Gara spēka Atmoda”, kurā runās ar...
Mērijas Stakles kabatlakatiņa stāsts2021. gada 14. aprīlis
Mērijas Stakles kabatlakatiņš ir viens no pirmajiem un simboliskākajiem priekšmetiem Latvijas Okupācijas muzeja...
Tiešsaistes nodarbība skolēniem – „Padomju deportācijas: Ar bērna acīm”2021. gada 9. aprīlis
Martā, pieminot 1949. gada 25. marta deportācijas, Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa aicināja 8. – 12....
Piedāvājam iegādāties Latvijas Okupācijas muzeja izdoto grāmatu "Ar bērna acīm" 2021. gada 29. marts
Latvijas Okupāciojas muzejs izdevis grāmatu “Ar bērna acīm”. Izdevums veidots, izmantojot divu 1949. gada...