X

Aktualitātes

Kalendāra arhīvs »
Muzeja vēsturnieces referē starptautiskā konferencē

Muzeja vēsturnieces referē starptautiskā konferencē "XXXI Zinātniskie lasījumi"

2021. gada 5. februāris

2021. gada 28. un 29. janvārī Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultāte tiešaistē rīkoja starptautisko zinātnisko konferenci "XXXI Zinātniskie lasījumi". Sešās tematiskajās grupās konferencē piedalījās 169 dalībnieki ar 153 referātiem. Tematiskajā grupā “Vēsture: avoti un cilvēki” ar saviem pētījumiem uzstājās Latvijas Okupācijas muzeja Audiovizuālo materiālu krātuves (AVK) vadītāja Evita Feldentāle un vecākā speciāliste Lelde Neimane, kā arī Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes loceklis Oskars Gruziņš.

Lelde Neimane 28. janvārī uzstājās ar pētījumu “1941. gada 14. jūnija deportāciju personiskās pieredzes stāsti Latvijas okupācijas muzejā: informācijas un baumu aspekti,” kurā īsumā apskatīja 240 AVK videoliecību kolekcijā atrodošos 1941. gada deportēto stāstus, statistiskos rādījumus, kā arī pieskārās jautājumam – vai vispār Latvijas ļaudis zināja vai nezināja par deportāciju, vai tas, ja arī kaut ko nojauta, palīdzēja viņiem tālredzīgāk rīkoties, vai pat izdzīvot.

29. janvārī uzstājās Evita Feldentāle, kura klausītājus iepazīstināja ar trīs AVK atrodamajām videoliecībām, kuras vieno tas, ka tajās intervētās sievietes Dzintra Hirša, Inta Meiere un Astrīda Holma dzimušas nometinājumā pēc Otrā pasaules kara beigām. Pētījumā, kura nosaukums ir “Latvijas tēls nometinājumā dzimušo bērnu acīs: 1941. gada 14. jūnija deportācijas piemērs” tika atklāta minēto sieviešu ģimeņu attieksme pret latviešu valodas apguvi svešumā un to zināšanu, attieksmi pret pārcelšanos uz Latviju un pirmajiem iespaidiem tajā.

Konferences referāti rakstu formātā būs lasāmi periodiskajā zinātnisko rakstu krājumā “Vēsture: avoti un cilvēki” kas nāks klajā 2022. gada janvārī.

Konferencei veiktie pētījumi tapuši Latvijas Zinātnes padomes projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” (lzp-2019/1-0278) ietvaros un sniedz ieskatu mutvārdu vēstures avotos, kas videoliecību formā atrodami Latvijas Okupācijas muzeja Audiovizuālo materiālu krātuvē.

 

Citas aktualitātes

Vai Latvijas okupācija bija daļa no pasaules koloniālās politikas? V. Nollendorfs intervijā Francijas radio2021. gada 18. februāris
Vēstures interpretācijas mainās līdzi, mainoties filozofijas paradigmām, gan arī aktuālajai politiskajai...
Latvijas Okupācijas muzeja biedrību turpmāk vadīs Dzintra Bungs2021. gada 2. februāris
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (LOMB) biedru sapulcē 2021. gada 30. janvārī ir pārvēlēta biedrības vadība, un...
Daugavas Vanagu Toronto nodaļa ziedo Nākotnes nama auditorijas aprīkojumam2021. gada 29. janvāris
28. janvārī Daugavas Vanagu Toronto nodaļas pārstāvis Andrejs Mežmalis tikās ar Latvijas Okupācijas muzeja direktori...
PBLA ziedo drukas mašīnas restaurācijai, ko izmantoja jauniešu pretošanās kustība2021. gada 26. janvāris
Janvāra nogalē muzejs saņēma ziņu, ka  Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) ir lēmusi ziedot 500 eiro...