X

Aktualitātes

18 nov 2019 Ekskursijas "Stūra mājas" izstādē par puscenu 22 nov 2019 Vinsenta Hanta grāmatas "VDK un Latvija" atvēršanas svētki 27 nov 2019 Vācijas vēstniecības izstādes “Jūtu vara. Vācija19/19” atvēršana 28 nov 2019 Helgas Merits filmas "Coming Home Soon - the Refugee Children of Geislingen" izrāde
Kalendāra arhīvs »
Līdz 1. novembrim var pieteikties Okupācijas muzeja direktora amatam

Līdz 1. novembrim var pieteikties Okupācijas muzeja direktora amatam

2019. gada 4. oktobris

Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (LOMB) valde lēmusi līdz 1. novembrim pagarināt 21. augustā izsludināto konkursu uz Latvijas Okupācijas muzeja direktora amatu. Lemjot par direktora atalgojumu, tiks ņemta vērā kandidāta izglītība, zināšanas, pieredze, prasmes un spējas. Atalgojuma minimālais bruto līmenis ir EUR 1500.

Konkurss izsludināts, jo līdzšinējais muzeja direktors Gunārs Nāgels, kurš amatā bija piecus gadus, šī gada 20. jūlijā iesniedza atlūgumu. LOMB valde par viņa vietas izpildītāju līdz jauna direktora iecelšanai apstiprinājusi muzeja Krājuma glabātāju Taigu Kokneviču, savukārt par viņas vietnieci - ilggadējo muzeja direktori Gundegu Micheli.

Jaunais direktors tiks izraudzīts atklātā konkursā divās kārtās. Kandidātu izvērtēšanu veiks komisija, kurā pārstāvēta Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valde, biedrības biedri un Latvijas Okupācijas muzeja darbinieki. Konkursa komisija sniegs vērtējumu un ieteikumu LOMB valdei, kura lems par nominējamo kandidātu. Paredzēts, ka jauno direktora amatā apstiprinās LOMB biedru sapulce ne vēlāk kā līdz šī gada beigām, nosakot pārbaudes laiku trīs mēnešus.

KONKURSA NOTEIKUMI

Pienākumi un atbildība:

 • Vadīt muzeja darbu saskaņā ar LOM nolikumu, LOMB statūtiem, Latvijas Republikas Okupācijas muzeja likumu, LR muzeju likumu un normatīvajiem aktiem.
 • Sadarboties ar LOMB valdi, piedaloties valdes sēdēs un sniedzot ziņojumus par LOM darbu, darba plāna un budžeta izpildi; izpildīt LOMB biedru sapulces un LOMB valdes lēmumus un norādījumus.
 • Atbildēt par LOM īstermiņa un ilgtermiņa darba plānu izstrādi un attīstības un ziedojumu piesaistes stratēģijas plānošanu.
 • Pārraudzīt LOM struktūrvienību un personāla darbu; gādāt par personāla attīstību.
 • Rūpēties par efektīvu LOM administrācijas funkcionēšanu.
 • Saskaņojot ar LOMB valdi, pārstāvēt LOM Latvijas Republikas institūcijās, sakaros ar ārvalstu pārstāvniecībām un Latvijas un ārvalstu sabiedrībā; gādāt par pozitīva LOM tēla veidošanu sabiedrībā.

Prasības pretendentiem:

1. Personiskās īpašības

 • Izpratne par muzeja būtību, misiju un mērķiem.
 • Stratēģiska domāšana un plānošanas spējas.
 • Organizatoriskas un pārliecināšanas spējas.
 • Sabiedriskas iemaņas un spēja komunicēt.
 • Nevainojama reputācija.
 • Pēc direktora amata ieņemšanas, nav politiskās partijas biedrs.

2. Izglītība un zināšanas

 • Nepieciešams vismaz maģistra grāds, vēlams humanitārajās vai sociālajās zinātnēs.
 • Nepieciešamas labas zināšanas un izpratne par 20.gs. Latvijas un pasaules vēsturi.
 • Nepieciešamas augstākā līmeņa latviešu valodas zināšanas.
 • Nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas un vēlamas ES un/vai krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Vēlama izglītība, zināšanas sabiedrisku organizāciju vadībā un darba pieredze muzejā vai kādā no kultūras iestādēm.
 • Vēlamas zināšanas par Latvijas likumiem, it sevišķi saistībā ar muzeja darba specifiku, tostarp muzeju likumu, autortiesību likumu un darba likumu.

3. Pieredze, prasmes un spējas

 • Nepieciešama izpratne par direktora lomu LOM un stratēģisku plānošanu.
 • Nepieciešams LOM stratēģiskās attīstības redzējums, atsākot darbu Latviešu strēlnieku laukumā.
 • Nepieciešama pieredze vai demonstrētas vadītāja spējas, tostarp personāla vadībā, darbinieku motivēšanā, vērtēšanā un spēju attīstīšanā, konfliktu risināšanā, darba organizēšanā un koordinēšanā.
 • Nepieciešamas labas komunikācijas un reprezentācijas prasmes.
 • Vēlama pieredze darbā ar sabiedrību un valdības iestādēm.
 • Vēlamas zināšanas un pieredze budžeta plānošanā, izveidošanā un pārraudzībā, līdzekļu piesaistē starptautiskos un valsts projektos un projektu vadībā.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu starptautiski atpazīstamā, lielākajā privātajā muzejā Latvijā.
 • Minimālais bruto algas līmenis ir EUR 1500; nosakot algu, tiks ievērota kandidāta izglītība, zināšanas, pieredze, prasmes un spējas.
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Parakstīta pieteikuma anketa;
 • Pieteikuma vēstule, kurā aprakstīta kandidāta motivācija pieteikties LOM direktora amatam, personiskais vērtējums par savu piemērotību šim amatam, vērtējums par līdzšinējo LOM nozīmi Latvijas sabiedriskajā, kultūras un politiskajā dzīvē un skatījums par LOM nozīmi nākotnē;
 • Curriculum Vitae;
 • Augstākā akadēmiskā grāda diploma kopija;
 • Diplomu kopijas par papildizglītību un darba pieredzi jomās, kas vēlamas direktora kandidātam.

Visi materiāli iesniedzami, sūtot direktora konkursa sekretārei Ivetai Mediņai (iveta.medina@omf.lv) vai personīgi Latvijas Okupācijas muzeja birojā Raiņa bulvārī 7, vēlākais līdz 2019. gada 1. novembrim plkst. 17.00.

Jautājumi par konkursa norisi sūtāmi uz: e-pastu: iveta.medina@omf.lv vai pa tālruni: +371 67212715.


Latvijas Okupācijas muzeja biedrības statūti
Latvijas Okupācijas muzeja nolikums
Latvijas Okupācijas muzeja organizācijas shēma
Latvijas Okupācijas muzeja likums

Plašāk par muzeja darbu var uzzināt muzeja apkārtrakstā.

Citas aktualitātes

Slovākijas vētnieks Latvijā apmeklē "Stūra māju" un ziedo muzeja darbam2019. gada 15. novembris
...
Okupācijas muzejs sveic Latvijas valsts svētkos!2019. gada 6. novembris
Latvijas Okupācijas muzejs sveic Latvijas sabiedrību un valsts viesus Latvijas valsts dibināšanas gadadienā un šā...
Aicinām uz Helgas Merits dokumentālo filmu par igauņu bērniem bēgļu gaitās 1944. gadā2019. gada 14. novembris
28. novembrī plkst. 16.00 visi interesenti aicināti uz igauņu izcelsmes holandiešu režisores Helga Merits filmas...
Muzejā atvērs Vinsenta Hanta grāmatu "VDK un Latvija"2019. gada 11. novembris
Visi interesenti aicināti uz BBC žurnālista, dokumentālo filmu un grāmatu autora Vinsenta Hanta...