X

Aktualitātes

28 jan 2020 Tikšanās ar Uldi Danbergu - atmiņu pēcpusdiena par Sibīrijā piedzīvoto 12 feb 2020 Ēnu diena Latvijas Okupācijas muzejā un izstādē "Čekas vēsture Latvijā" 12 mar 2020 Dokumentālās filmas "Nesalauztās sievietes" izrāde
Kalendāra arhīvs »
Dzīve LPSR (1945-1990)

Dzīve LPSR (1945-1990)

2017. gada 23. janvāris

Dzīve Latvijas PSR ir mācību metodiskais materiāls, kas veidots, lai palīdzētu skolēniem izprast dažādas dzīves jomas Latvijā padomju varas periodā. Metodiskais materiāls aptver četras tēmas: vēlēšanas, represijas, jaunatne, propaganda – katrā no tām piedāvājot idejas un materiālus darbam stundā un ārpus tās. Materiālu veidojusi Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa, izmantojot ne tikai muzeja, bet arī Latvijas Nacionālā arhīva un Latvijas Nacionālās bibliotēkas krātuves materiālus.

 

Dzīve Latvijas PSR ir mācību metodiskais materiāls, kas veidots, lai palīdzētu skolēniem izprast dažādas dzīves jomas Latvijā padomju varas periodā. Metodiskais materiāls aptver četras tēmas: vēlēšanas, represijas, jaunatne, propaganda – katrā no tām piedāvājot idejas un materiālus darbam stundā un ārpus tās. Materiālu veidojusi Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa, izmantojot ne tikai muzeja, bet arī Latvijas Nacionālā arhīva un Latvijas Nacionālās bibliotēkas krātuves materiālus.

No kā sastāv Dzīve Latvijas PSR?


Katra metodiskā materiāla daļa sastāv no īsas ievadfilmas, uzdevuma darbam ar filmu, avotu analīzesun uzdevumiem patstāvīgam darbam. Materiālā iekļauta arī krustvārdu mīkla ar tēmas nozīmīgākajiem jēdzieniem, kā arī priekšlikumi eseju tematiem.

Kā izmantot Dzīve Latvijas PSR?

Metodiskais materiālas veidots apzinoties, ka mācību stundu skaits padomju varas perioda apgūšanai skolā ir ierobežots; tēmu ievadfilmas ir līdz  5 minūtēm garas, un uzdevumi sastādīti tā, lai to veikšana neaizņemtu visu mācību stundu. Skolotājam ir iespēja kombinēt atsevišķus uzdevumus no vienas vai vairākām tēmām atbilstoši mācību vajadzībām. Atlasot vecumposmam un izglītības pakāpei piemērotus uzdevumus un jautājumus, materiālu var izmantot gan vidējā, gan pamata izglītībā.

  

Vēlēšanas


Uzdevums darbam ar filmu „Vēlēšanas"
Skatoties filmu, skolēni meklēs pierādījumus, kas apstiprina, ka 1940. gada vēlēšanas Latvijas PSR bija nedemokrātiskas un falsificētas.

Avotu analīzes uzdevums Padomju režīma sākums Latvijā
Skolēni grupās analizēs padomju propagandas plakātus un ikdienas dzīves fotogrāfijas, kas atspoguļo patēriņa preču deficītu Padomju Savienībā.

Avotu analīzes uzdevums Roklaižas: Padomju sistēmas ietekme uz morāli
Skolēni izpētīs divas 1960.-1970. gadu karikatūras, lai spriestu par padomju sistēmas ietekmi uz morāli.

Uzdevums darbam ārpus stundas Vēlēšanas demokrātijā un totalitārismā
Skolēni analizēs mūsdienu un padomju perioda normatīvos aktus, lai salīdzīnātu vēlēšanu sagatavošanu, norisi un rezultātus. Uzdevumā izmantoti arī 1990. gada LR Augstākās padomes vēlēšanu rezultāti  http://ej.uz/LR-AP un LTV raidījums Melu laboratorija http://ej.uz/ML_padomju-demokratija.


RepresijasUzdevums darbam ar filmu „Represijas"
Skatoties filmu, skolēni atbildēs uz jautājumiem par Valsts drošības komitejas darbību un iedzīvotāju masveida deportācijām no Latvijas. 

Uzdevums darbam ar filmu Deportāciju salīdzinājums
Skatoties filmu „Represijas”, skolēni salīdzinās 1941. gada un 1949. gada deportācijas: izsūtīto grupas, skaitliskos apmērus un cēloņus.

Avotu analīzes uzdevums Dzīve pirms un pēc deportācijas
Skolēni analizēs fragmentu no 1941. gada jūnijā deportētā Jura Bubindusa dienasgrāmatas, kā arī viņa un citu izsūtīto ģimeņu fotogrāfijas, lai salīdzinātu dzīvi pirms un pēc deportācijas.

Avotu analīzes uzdevums No Latvijas deportētās etniskās un sociālās grupas
Skolēni analizēs statistikas datus un pētnieku rakstu fragmentus, lai izprastu dažādu Lavijas etnisko grupu atšķirīgo pieredzi deportāciju laikā.

Uzdevums darbam ārpus stundas Deportēto pesoniskā pieredze
Skolēni intervēs vienu laikabiedru, lai noskaidrotu, kā deportāciju pieredzējis viens indivīds. Intervijas vietā skolēni var izpētīt kāda deportētā lietu Latvijas Nacionālā arhīva virtuālajā izstādē 1941. gada 14. jūnijs Latvijas apriņķos http://ej.uz/LNA-14junijs vai Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs http://ej.uz/LNA-aizvestie

Uzdevums darbam ārpus stundas Represiju upuru piemiņas vietas
Skolēni izvērtēs savas apkārtnes piemiņas vietas, lai sniegtu savus priekšlikumus padomju varas represiju upuru piemiņas iemūžināšanai.

Uzdevums darbam ārpus stundas Represētā inteliģence

Skolēni patstāvīgi pētīs Vizmas Belševicas, Lidijas Lasmanes-Doroņinas, Knuta Skujenieka vai Maijas Silmales dzīvesstāstus un attiecības ar padomju varu. 


Jaunatne 

Uzdevums darbam ar filmu „Jaunatne"
Skatoties filmu, skolēni atbildēs uz jautājumiem par jaunatnes politiku Padomju Savienībā.

Avotu analīzes uzdevums Jaunatnes organizācijas Padomju Savienībā
Skolēni analizēs padomju perioda preses publikācijas un pētnieku rakstu fragmentus, lai iepazītu bērnu un jauniešu dzīvi padomju Latvijā.

Avotu analīzes uzdevums Rozas stāsts
Skolēni analizēs 12 gadus vecās Rozas Gurevičas vēstuli Staļinam un ar to saistītus arhīva dokumentus.

Uzdevums darbam ārpus stundas Jaunatnes organizācijas padomju laikā un mūsdienās
Skolēni salīdzinās padomju perioda un mūsdienu jauniešu organizācijas, izmantojot laikabiedru intervijas, televīzijas raidījumu Melu laboratorija http://ej.uz/ML_jaunatne un internetā atrodamos resursus.


Propaganda
Uzdevums darbam ar filmu „Propaganda"
Skatoties filmu, skolēni atbildēs uz jautājumiem par padomju propagandas mērķiem, vēstījumu un izpausmēm.

Avotu analīzes uzdevums Padomju Savienības iedzīvotāju ikdienas dzīveSkolēni grupās analizēs padomju propagandas plakātus un ikdienas dzīves fotogrāfijas, kas atspoguļo patēriņa preču deficītu Padomju Savienībā.

Avotu analīzes uzdevums Patēriņa preču deficīts Padomju Savienībā
Skolēni analizēs padomju perioda karikatūras, lai izprastu propagandas nepieciešamību.

Avotu analīzes uzdevums Telpas noformējums kā propagandas līdzeklis
Skolēni analizēs padomju perioda interjeru un eksterjeru fotogrāfijas, lai saskatītu tajās dažādas padomju propagandas manifestācijas: vadoņu portretus, saukļus, lozungus un padomju varas simboliku. 

Uzdevums darbam ārpus stundas Padomju propaganda iedzīvotāju atmiņās 
Skolēni intervēs vienu laikabiedru, lai noskaidrotu, kā viņš pieredzējis padomju propagandu.

Uzdevums darbam ārpus stundas Padomju propaganda pilsētvidē
Skolēni analizēs padomju perioda fotogrāfijas, lai saskatītu propagandas izpausmes pilsētvidē. Analīzes paraugs skatāms šeit: http://ej.uz/VEF-1980


LPSR jēdzienu krustvārdu mīkla
LPSR jedzieni_online.html

Citas aktualitātes

Latvijas Okupācijas muzejs saņems vērtīgu dāvinājumu2020. gada 25. janvāris
28. janvārī Latvijas Okupācijas muzejā viesosies Uldis Danbergs no Talsu novada Laucienes pagasta, lai svinīgā sarīkojumā...
Parakstīts līgums ar Latvijas Okupācijas muzeja jaunās ekspozīcijas dizaina veidotājiem2020. gada 22. janvāris
Trešdien, 21. janvārī Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs un dizaina...
Mēneša priekšmets - ieslodzījumā un svešumā darināti rokdarbi2020. gada 20. janvāris
Šie un citi rokdarbi izmantoti izstādē "Cerību raksti", kas apskatāma pie muzeja sētas Raiņa bulvārī 7. Rokdarbi...
"Stūra mājā" 95% ekskursiju notiek angļu valodā2020. gada 18. janvāris
95% apmeklētāju, kas iegādājas biļetes uz Latvijas Okupācijas muzeja izveidoto izstādi bijušajā Čekas mītnē Rīgā,...