X

Aktualitātes

22 – 22 okt 2018 Latvijas brīvības cīnītāja Gunāra Astras dzimšanas dienai veltīts sarīkojums 26 – 26 okt 2018 Seminārs “Valoda, valodniecība un kultūras politika Latvijā: 1940.-1964. gads”
Kalendāra arhīvs »
AICINA DARBĀ PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU

AICINA DARBĀ PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU

2018. gada 24. aprīlis

Latvijas Okupācijas muzejs gatavojas personas datu aizsardzības regulas ieviešanai. Tāpēc muzejs aicina darbā sertificētu personas datu aizsardzības speciālistu, kas var būt vai nu pakalpojuma sniedzējs, vai arī var tikt pieņemts darbā uz nepilnu darba laiku.

No mūsu jaunā kolēģa/es – datu aizsardzības speciālista - gaidām padomu un palīdzību regulas prasību ieviešanā muzeja darbā.Tāpēc viņa/viņas darba pienākumos ietilps šādi uzdevumi:

informēt un konsultēt Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdi, muzeja vadību un darbiniekus, par viņu pienākumiem saskaņā ar datu aizsardzības regulu;

uzraudzīt, vai tiek ievēroti visi tiesību akti par datu aizsardzību, tostarp, veicot revīzijas un izpratnes veidošanas pasākumus, kā arī apmācot darbiniekus, kuri iesaistīti apstrādes darbībās;

sniegt padomus attiecībā uz novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību, ja tāds veikts, un pārraudzīt tā īstenošanu;

kontaktēties ar fiziskām personām, kas sniedz pieprasījumus par personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu;

sadarboties ar datu aizsardzības iestādēm un darboties kā datu aizsardzības iestāžu kontaktpunktam jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi.

Pietiekties uz pārrunām telefoniski  67229244 vai rakstot liga@omf.lv

Citas aktualitātes

Latvijas brīvības cīnītāja Gunāra Astras dzimšanas dienai veltīts sarīkojums2018. gada 15. oktobris
Latvijas Okupācijas muzejs aicina godināt Latvijas brīvības cīnītāju GUNĀRU ASTRU viņa 87. dzimšanas dienā...
Aicinām uz semināru par valodniecību un kultūras politiku Latvijā 1940.-1964. gadā2018. gada 18. oktobris
Latvijas Okupācijas muzejs aicina visus interesentus uz otro valodniecības semināru ciklā “Valoda, valodniecība...
Valters Nollendorfs tiekas ar Kanādas latviešiem Toronto, Hamiltonā un Garezerā2018. gada 16. oktobris
No 5. līdz 15. oktobrim Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs ar Muzeja...
Rakstu sērija par Okupācijas muzeja tapšanu un attīstību2018. gada 23. jūlijs
2018. gada 1. jūlijā apritēja 25 gadi, kopš dibināts Latvijas Okupācijas muzejs un tika atvērta pirmā muzeja izstāde....