X
Latvijas kontūra

Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi

Latvija 100

Sagaidot Latvijas simtgadi, ir svarīgi izprast vēstures notikumus un to ietekmi mūsdienu sabiedrībā. Katrā pagastā un novadā ir cilvēki, kuri plašākai sabiedrībai maz zināmi, bet kuri gandrīz 100 gadu garumā ir devuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā mērogā un ir vietējās sabiedrības balsti un virzītāji.

Pastāsti mums kāda cilvēka dzīvesstāstu!


Galvenā balva: Lidojums uz
Briseli

Par ko ir konkurss?
Sagaidot Latvijas simtgadi, ir svarīgi izprast vēstures notikumus un to ietekmi mūsdienu sabiedrībā. Vēsturi veido cilvēki un ir daudz nozīmīgu personību, par kurām sarakstītas grāmatas, veidotas filmas un māca skolā. Taču katrā pagastā un novadā ir cilvēki, kuri plašākai sabiedrībai nav zināmi, bet kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā mērogā. Tie var būt laba darba darītāji, savas sētas un ģimenes kopēji, vadītāji, mākslinieki, mūziķi, skolotāji un okupāciju režīmu laika disidenti un cīnītāji – visi, kuri gandrīz 100 gadu garumā bijuši un ir vietējās sabiedrības balsti un virzītāji.
Konkursa mērķis ir atklāt un darīt zināmus plašākai sabiedrībai šos vietējos dārgumus.
Mēs meklējam vēl nedzirdētus stāstus un neatklātus dārgumus. Pastāsti mums kāda cilvēka dzīvesstāstu un brauc uz Briseli!

Kurš var piedalīties?
7.-12. klašu skolēni individuāli vai komandā līdz 2 cilvēkiem ieskaitot.

Kā darbu veikt?
Gribam, lai Tu iegūsti informāciju, izmantojot dažādus vēstures avotus, tai skaitā, dokumentus, fotogrāfijas, laikrakstus un citus materiālus, ko var iegūtu cilvēku personīgajos arhīvos, bibliotēkās vai vietējos muzejos. Tāpat iesakām veikt arī intervijas.  Izvērtējot iegūto informāciju, izdari secinājumus un radoši parādi mums tos savā darbā. Tā nobeigumā norādi un uzskaiti visus izmantotos vēstures avotus.

Kāda ir darba forma?
Radošs formāts (plakāts, infografika, filmiņa, intervija, prezentācija, eseja u.c.). Galvenais, lai darbs būtu piemērots ievietošanai internetā. Video, foto un citu failu maksimālais izmērs – 100MB. Lielāka izmēra video failiem aicinām norādīt YouTube saiti. Jebkurā gadījumā video garums – līdz 7 minūtēm.

Kā notiek darbu iesniegšana?
Augšupielādē savu darbu okupacijasmuzejs.lv/konkurss/ līdz 2018. gada 16. februārim, kas ir arī darbu iesniegšanas gala termiņš.

Kas notiks pēc darbu iesniegšanas?

  • Konkursa 1. kārtā katra novada koordinatori izvēlēsies 7-12 veiksmīgākos darbus, kuru autorus aicinās sagatavot prezentāciju par savu darbu.
  • Konkursa 2. kārta būs pasākumi novados, kuros konkursa dalībnieki prezentēs savus darbus. Prezentācijas ilgums – līdz 5 minūtēm. Žūrija izvēlēsies divus līdz trīs interesantāko darbu autorus no katra novada, kurus aicināsim uz konkursa 3. kārtu.
  • Konkursa 3. – noslēguma kārta notiks 2018. gada 9. maijā, Rīgā. Uzaicinātie dalībnieki prezentēs savus darbu un konkursa organizatori paziņos rezultātus.

Kāda ir balva?
Konkursa uzvarētāji dosies ceļojumā uz Briseli, apmeklēs Eiropas Parlamentu un saņems citas vērtīgas balvas.

Vērtēšanas kritēriji

  1. Darba oriģinalitāte, radoša pieeja un noformējums
  2. Vēstures avotu izmantojums, prasme tos analizēt un interpretēt
  3. Tēmas atbilstība konkursa mērķim un secinājumi
  4. Darba nozīmīgums un pielietojamība

Par katru kritēriju maksimāli var saņemt 4 punktus. Maksimālais punktu skaits 1. kārtā = 16 punkti.
Konkursa 1. kārtā iegūto punktu summai pievieno 2. kārtā iegūtos punktus par prezentāciju.

Latvijas Okupācijas muzejs
Eiropas Parlaents
Kultūras ministrija