X
Zalmans Jakubs

Zalmans Jakubs

Novadpētnieks

Zalmans Jakubs gandrīz 50 gadus pētīja Daugavpils vēsturi. Viņam izdevās savākt pilnīgu informāciju par Daugavpils pilsētas pagātni. Viņa publicētie darbi ir izziņas avots daudzām Daugavpils iedzīvotāju paaudzēm par pilsētas attīstību. Par Jakubu ir vairākas publikācijas, tomēr preses izdevumi ar informāciju par novadpētnieku mūsdienu jauniešiem grūti pieejami, jo saglabājās ne visi avīžu raksti. Šīs darbs ir mēģinājums apkopot faktus par Jakuba dzīvi, darbību un padarīt to pieejamu plašai auditorijai. Pētot Jakuba personisko arhīvu, apmeklējot Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, muzeju ''Ebreji Daugavpilī un Latgalē'' mēs ne tikai uzzinājām, ka Zalmans Jakubs veica savus pētījumus, bet arī pašas izmēģinājām pētījuma veikšanu.

Citas saites


Darba autors
Jekaterina Ludženiece, Evelīna Maibogina, Alla Bogdanoviča

Skaties citus darbus

Anna Jesemčika

Anna Jesemčika Viesdocente (Mg.oec.), ekonomiste, grāmatvede, zvērināta revidente Mēs izvēlējāmies zvērinātu revidentu, viesdocentu Ekonomikas un sabiedrības attīstības... Uzzināt vairāk »

Jānis Jānis

Jānis Jānis Diriģents Jānis Lauris bija mans vec-vec-vectēvs, kurš aizvadīja 82 gadu garu mūžu kā diriģents un... Uzzināt vairāk »

Silvija Stivriņa

Silvija Stivriņa Mūzikas skolotāja Mēs izvēlējāmies popularizēt mūsu mūzikas skolotājas Silvijas Stivriņas veikumu, jo viņa... Uzzināt vairāk »

Pokromoviču ģimene

Pokromoviču ģimene Dzimtas apraksts Mana dzimta ir daļa no manis, daļa no valsts, daļa no vēstures. Autors vēlējās uzzināt vairāk... Uzzināt vairāk »

Aldis Ločmelis

Aldis Ločmelis Zemnieks-uzņēmējs Aldis Ločmelis ir zemnieku saimniecības "Kotiņi" īpašnieks. Te ir dzimis, audzis un ir... Uzzināt vairāk »

Evija  Rudzīte

Evija Rudzīte Skolniece Es pati, Evija, domāju, ka es esmu devusi milzīgu ieguldījumu savā novadā. Daudzi draugi mani... Uzzināt vairāk »


Skatīt visus dārgumus
Latvijas Okupācijas muzejs
Eiropas Parlaents
Kultūras ministrija