Saites

Latviešu organizācijas pasaulē
Amerikas latviešu apvienība (ALA)
Latviešu aprūpes biedrība "Daugavas Vanagi"
Latviešu fonds
Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā (LNAK)
Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA)
Sidnejas Latviešu biedrība

Latviešu laikraksti pasaulē
Austrālijas latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts "Latvietis"
Laikraksts "LAIKS" (ASV)
Laikraksts "Austrālijas latvietis"

Muzeju nozare
Latvijas muzeju biedrība
Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs
Virtuālais muzejs "Latviešu pēdas pasaulē"
Barikāžu muzejs
Muzejs "Ebreji Latvijā"
Igaunijas Okupāciju  muzejs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Igaunijas Jūras muzejs

Sabiedriskās organizācijas

Labdarības portāls Ziedot.lv
Nevalstisko organizāciju apvienība "Latvijas Pilsoniskā alianse"