Trimda Rietumos. 1944–1991

Bēgšana no politiskās vajāšanas uz Rietumiem. Latvietības saglabāšana un cīņa par Latvijas neatkarību.