Otrā padomju okupācija: staļinisma terrors. 1944/1945–1953

Latvijas reokupācija. Pretošanās režīmam. 1949. gada iedzīvotāju deportācija un lauksaimniecības kolektivizācija.