Neatkarīgā Latvija. 1918–1940

Latvijas Republikas dibināšana, starptautiskā atzīšana, sasniegumi. Latvija Eiropas valstu saimē.