Latvijas kolonizācija. 1964–1984

Latvijas kolonizācija. Komunistiskā partija un PSRS armija – okupācijas režīma balsti Latvijā.