Ieslodzījumā un izsūtījumā. 1940–1988

Latvijas iedzīvotāji  PSRS ieslodzījuma un nometinājuma sistēmā – GULAG.