Hitlera–Staļina pakts. 1939

Divu totalitāro valstu – Vācijas un PSRS – vienošanās par Eiropas sadali uz citu valstu rēķina. Latvijas Republikas liktenis okupācijas priekšvakarā.