Glasnostj un perestroika. 1985–1989

Gorbačova politikas neviennozīmīgums.