Atmoda. 1987–1990

No prasības ievērot tiesiskumu līdz prasībai atjaunot neatkarīgu valsti.