Latvijas okupācijas vēsture

Latvijas Republikas dibināšana, starptautiskā atzīšana, sasniegumi. Latvija Eiropas valstu saimē.

Divu totalitāro valstu – Vācijas un PSRS – vienošanās par Eiropas sadali uz citu valstu rēķina. Latvijas Republikas liktenis okupācijas priekšvakarā.

Starptautiskā agresija – PSRS okupē Latviju. PSRS veiktā Latvijas Republikas pilsoņu nogalināšana, ieslodzīšana un deportēšana – noziegumi pret cilvēci.

Otrā pasaules kara cīņu sākums Latvijā. Ilūziju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu sabrukums.

Holokausts. Nacistu režīma veiktais genocīds un noziegumi pret cilvēci. Pretošanās nacistu varai.

Latvijas reokupācija. Pretošanās režīmam. 1949. gada iedzīvotāju deportācija un lauksaimniecības kolektivizācija.

Latvijas iedzīvotāji  PSRS ieslodzījuma un nometinājuma sistēmā – GULAG.

Pārmaiņas pēc Staļina nāves. Represēto atgriešanās. Latvijas stingrā kursa komunisti uzvar nacionālkomunistus.

Latvijas kolonizācija. Komunistiskā partija un PSRS armija – okupācijas režīma balsti Latvijā.

Bēgšana no politiskās vajāšanas uz Rietumiem. Latvietības saglabāšana un cīņa par Latvijas neatkarību.

Gorbačova politikas neviennozīmīgums.

No prasības ievērot tiesiskumu līdz prasībai atjaunot neatkarīgu valsti.

Valsts atjaunošana. Neatkarības aizstāvēšana uz barikādēm.

Mūsdienu Latvija ceļā uz nākotni.