Izstāde "Latvijas traģēdija. 1941"

13.06.2011 - 30.11.2011

2011. gadā apritēja 70. piemiņas gadskārta diviem traģiskiem notikumiem Latvijas vēsturē - 1941. gada 14. jūnija civiliedzīvotāju deportācijai un holokausta sākumam Latvijā. Izstāde "Latvijas traģēdija 1941" bija veltīta šajos notikumos cietušo Latvijas iedzīvotāju piemiņai.

Izstādes autori
Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieki Ritvars Jansons, Ojārs Stepens
Muzeja „Ebreji Latvijā” vēsturnieki Iļja Ļenskis, Marģers Vestermanis
Māksliniece – Ieva Nagliņa

Izstādes tēmas
1940. gadā Latvijas Republiku okupēja Padomju Savienība. 1941. gadā PSRS komunistisko režīmu nomainīja Vācijas nacistiskais režīms. Abas okupācijas varas sabiedrībai stāstīja, ka Latvijas iedzīvotājiem devušas brīvību. Patiesībā tās masveidā un sistemātiski iznīcināja dažādu tautību Latvijas Republikas pilsoņus.
Komunistiskais režīms 1941. gadā iedzīvotājus deportēja ārpus Latvijas, ieslodzīja GULAGa nometnēs un apšāva bez tiesas sprieduma. Tika iznīcināta Latvijas Republikas politiskā, kultūras, ekonomiskā un militārā elite.
Nacistiskais režīms represijas pret Latvijas Republikas pilsoņiem turpināja vēl apjomīgāk. Cilvēkus nošāva pat par šķietamu sadarbību ar 1940. - 1941. gada komunistisko okupācijas režīmu. Visiznīcinošākā bija vēršanās pret ebrejiem. Nacistu režīms organizēja holokaustu. 1941. gadā notika vismasveidīgākās ebreju nošaušanas Latvijā.
Traģiskais gads izdzēsa Latvijas iedzīvotāju dzīvības, sašķēla ģimenes un izputināja dzīves. Izstāde piemin visus 1941. gada upurus. Līdzās centrālajai tēmai — deportācijām un  holokaustam — ir akcentēti arī citi svarīgi 1941. gada procesi un notikumi:
• komunistiskā okupācijas režīma politika un represijas t.sk. latviešu virsnieku iznīcināšana Litenē;
• vāciešu un latviešu repatriēšanās uz Vāciju;
• PSRS un Vācijas militārā cīņa par Latviju;
• komunistiskā režīma vadības, Sarkanās armijas un Latvijas iedzīvotāju evakuācija uz PSRS;
• nacistiskā okupācija, nacistu represijas;
• pretošanās abiem okupācijas režīmiem;
• dažādu tautību Latvijas Republikas pilsoņu - latviešu, ebreju, krievu, romu u.c. liktenis.

 

 

Izstādes atklāšanas video (Saeimas preses dienests)

  

Izstādes atklāšanas fotogalerija