Pārcelšanās gājiens uz pagaidu telpām Raiņa bulvārī