Major donors

 

Individuals

OrganizationsTestamentsAnonymous

Aistrauts Rasma
Anders Edward
Apinis Ināra un Jānis
Belsons Velta
Benson Velta un Andris
Birzulis Aldis J.
Bolšaitis Ira un Pēteris
Brežinskis Jānis
Bungs Dzintra
Cerbulis Anna
Cīrulis Kārlis
Daliņa Ilze
Dravnieks Aina MD
Eglīte Andrejs
Ferliņš Jānis
Grasis Biruta un Augusts
Grava Artūrs
Jansons Olga un Maksis

Lazda Velta un Jānis
Lejiņš Herta
Leonard Vivita K. MD
Livens John
Lucs Daina un Jānis
Mežals Alberts
Neparts Ena un Artūrs
Nille Valija
Nollendorfs Valters
Ozoliņš Andrejs un Dulcie
Petričeks Juris
Rauceps Valija
Renigers Sigrida Dr.
Ritums Andris
Ronis Imants J., Ina, Andra un Iveta
Rūtenbergs Silvija
Schwartz Drs Ilze un Richard
Sīmanis Ināra
Slucis Aivars
Spruds Biruta un Andris
Straumanis Ruta
Strunskis Maksims
Tupesis Jānis
Upenieks Ludviks un Konstance
Valainis Juris
Veismane Ilga
Vilde Jūlijs
Zadvinskis Paulina un Zigfrīds

Adelaides Latviešu biedrība
Amerikas Latviešu apvienība
Anglijas Latviešu Izglītības fonds
Čikāgas Latviešu draudžu sadarbības kopa
Dienvidfloridas Latviešu biedrība
Dr. M. K. Gulbja Piemiņas fonds
DV apvienība Dienvidkalifornijā
DV apvienība Ņujorkā
DV ASV Valde
DV Hamiltonas nodaļa Kanādā
DV Kanādā Valde
DV Melburnas nodaļa
DV Pertas nodaļa
DV Toronto nodaļa
DV apvienība Bostonā
DVF Halifaksas  nodaļa
Elizabetes un Ņuarkas Latv. ev. lut. daudze
Grāmatas „Latvija” redakcijas komiteja
Grāmatas „Okupācijas … postījumi” izdevēji
Ģenerāļa Kārļa Goppera fonds
Jānis un Millie Kāvužu fonds
Kārļa Zariņa Fonds
Klīvlandes Latviešu biedrība
Korporācija „Talavija”
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē
Latviešu ev. lut. baznīca Amerikā (LELBA)
Latviešu kredītsabiedrība Toronto
Latviešu nacionālā apvienība Kanādā
Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā
Latvijas Brīvības Fonds
Latviskā mantojuma fonds Bostonā
LWF Viesnīca Radi un draugi
Māras banka
PBLA
Sidnejas Latviešu biedrība
Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopa
St. Petersburgas Latv. ev. lut. draudze
Studenšu korporācija Imeria
Tēvijas fonds (Latvijas Korporāciju apv.)
Vilimantikas Latv. ev. lut. draudze

 

Brenneris Jānis
Freimane Milda Emilija
Graudiņš Juris
Ķiploks Marija Mārīte
Lappuķis Žanis
Pētersone Elza
Pucis Milda
Pundiņa Anita
Stakle Hilda
Strautmanis Žanis Rūdolfs
Tropiņš Rita
2006.06
2010.05.
2010.10.