X

Donate

DONATIONS AND SUPPORT

The Museum of the Occupation of Latvia was founded and has been developed as a donation to the people of the State of Latvia. The donated time and knowledge of the founders of the Museum, as well as the financial support of Latvians abroad, have ensured the operation and development of the Museum. Even now, donations are the main source of financial resources. The museum is grateful to every donor! Your contribution to the museum will help it exist and grow.

Ar ziedojumiem GODINĀTI

no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam

Daina ALBERTIŅŠ, 80 gadu dzimšanas dienā – USD 300,- Jānis un Velta Lazda; 100,- Gunta un Tālivaldis Cepurītis; Rasma un Jānis Priede;

ATZĪMĒJOT Sidnejas Latviešu biedrības 65. gadu jubileju – AUD 100,- Baiba Harrington;

Inese BLANCHARD, 80 gadu dzimšanas dienā – USD 300,- Jānis un Velta Lazda;

Sarmīte un Uldis GRAVA, jubilejas velte – USD 100,- Silvija Rutenbergs;

Juris LECIS, apsveikums draugam – USD 100,- Zigurds Zīvarts;

Vaira PELĒĶIS, 80 gadu dzimšanas dienā – USD 200,- Atis Barzdins;

Ilze RESNIS, jubilejas velte – USD 500,- Silvija Rutenbergs;

Vija SHERMAN, 75 gadu dzimšanas dienā – USD 100,- Aris Vilemson; Aivars un Gundega Vilemsons;

Edvards SILKALNS, jubilejā – USD 80,- Māra Bērztīss;

Kaspars Visvaldis ZĪVARTS, ģimenē piedzimis pirmais mazdēls – USD 100,- Zigurds Zīvarts.

Donate online

Donate online

Donate in the USA

Donate in the USA

Donate in Canada

Donate in Canada

Donate in the UK

Donate in the UK

Donate in the museum in Riga

Donate in the museum in Riga

Donate in Australia

Donate in Australia