Draudzīgā izaicinājuma ziedotāji

Līdz 2012. gada 24. septembrim

Adelaides Latviešu Biedrība
Anders Edward
Baumanis Jūlija
Baumanis Velta
Bērzzariņš Gunārs
Briedis Valdis un Aina
Brikmanis Guntars
Bungs Dzintra
Bunkis Jānis
Cakars Marta un Oļģerts
Dreimanis Aleksis
Drone Rita
DV Adelaides nodaļa
DV Albertas nodaļa
DV Londonas nodaļa
DVF Notinghamas nodaļa Anglijā
Galdiņš Ligita un Jānis
Graudiņš Valdis un Ināra
Greenwood Sarmīte un Robert
Grigors Richards un Zane
Hatfield Skaidrīte un Michael
Jansone Astrīda
Jāņa Brennera Testaments
Jente Jānis
Kalniņš Ilmars un Dagmara
Korporācijas Tālavija Toronto kopa
Krūmiņš Maiga
Kukainis Dzintra un Vilmārs
Ķelle Lilita
Korporācijas Spīdola Sidnejas Kopa
Laimiņa Sīmane Kristīna un Laimonis
Langenfelds Rolands
Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā - LNPL
Leonard Dr. Krievs Vivita
Lucs Jānis un Daina
Lucs Venta
Muižniece Lalita
Nollendorfs Valters un Inta (†)
Orchard Jack un Erika
Ozoliņš Andrejs un Dulcie
Ozols Jānis
Petričeks Juris
Platups Biruta
Plaudis Ilze
Pone Aivars un Māra
Potapous Gunars
Rautenshilds Ida
Rūtenbergs Silvija
Rūtiņa Inta
Schwartz Drs Ilze un Richard
Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu komiteja
Silķēns Fomaida un Alfrēds
Spunde Vilums
Strautnieks Gundars un Astrīda
The Latvian Assn of State of Washinton
Turčinskis Zigmārs
Tūters Kaspars
Vārsbergs Vilis (†) un Biruta
Vītola Ženija
Zeltkalns Andrejs un Silvija
Zibens Aina