Audiovizuālo materiālu krātuve

Audiovizuālo materiālu krātuvē glabājas daļa no OM kopējā krājuma – Latvijas okupācijas laika liecības kino, audio, foto un video formātos. Krātuves galvenais uzdevums ir filmēt personas, kuru dzīves gājumu krasi ietekmējusi padomju vai nacistu okupācijas varas realizētā politika. Tādi ir, piemēram, represētie, deportētie, bēgļi, nozīmīgu Latvijas vēstures notikumu aculiecinieki u.c. Ierakstīto video liecību skaits pārsniedz divus tūkstošus. Tas ir iekļauts Latvijas Nacionālajā muzeju krājumā.

Audiovizuālo materiālu krātuves palīgkrājumā atrodas 18 000 digitalizētas fotogrāfijas. Divas trešdaļas no tām ir anotētas. Šodien Latvijas novadi izdod grāmatas par savu vēsturi. Šajā apjomīgajā fotogrāfiju klāstā, atradīsiet arī sev interesējošus materiālus. Fotogrāfiju tēmas un izcenojumi

Audiovizuālo materiālu krātuve ir producējusi 10 dokumentālās filmas. Tās var iegādāties muzeja grāmatu veikalā vai arī šeit.

  

 "Mīlestības Altāra gleznotājs" (2007)

 "Kūjenieks Jānis Pūķis" (2007)

 "Baldiņa senās spēles" (2008)

  

 "Mēs bijām brīvi Latvijas pilsoņi" (2008)

 „1949. gada 25. marta deportācija Latvijā”
1. daļa „Prom no mājām” (2009)

„1949. gada 25. marta deportācija Latvijā”
2. daļa „Nometinājumā” (2010)

   

"Paliec sveiks, mans mazais draugs!" (2010)   

"1949. gada 25. marta deportācijas. 3. daļa Mājupceļš" (2011)    

"Ceļa domas" (2011)

Ja jums ir zināma persona, kas varētu mums stāstīt pieredzēto okupāciju gados, lūdzu sniedziet ziņas par viņu Okupācijas muzeja audiovizuālo materiālu krātuvē (darba dienās no 10.00 – 17.00.).

Kontaktinformācija:
Audiovizuālo materiālu krātuves vadītāja
Lelde Neimane
Tālrunis: + 371 66116757
e-pasts: lelde [dot] neimane [at] omf [dot] lv

Izziņai

Lelde Neimane "OM Audiovizuālais krājums" (Referāts nolasīts 2012. gada 26. martā 2000. videoliecības ierakstam veltītajā  konferencē)
Andrejs Edvīns Feldmanis "Audiovizuālo materiālu krātuves darbība. Videoliecības" (26.03.2012)
"Video un kinofonofoto krātuves izveide un darbība" (2005.)