Ar ziedojumu godināti

no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam

* Ziedojumi Nākotnes namam

** Ziedojumi Draudzīgajam izaicinājumam

Ilga ANDERSONS, apsveikums jubilejā – CAD 180,- L. Darkevics; 150,- Dr.Ingrīda Strautmanis; 125,- Ilga Andersons; 100,- V. Dāboliņš; Velta Liģers; D. Reinis; Jānis un Irēna Tenteris; 75,- M. Rutulis; 60,- U. Dāboliņš; 50,- Ilga Breikšs; Dāvis Kaņeps; Marga Lūsis; V. Paukšēns; Edmunds un Nora Pulciņš; Arnolds Smiltnieks; Dzidra Suškovs; Māra Zandbergs; Zulerons ģimene; Gundega Zutis; 40,- Alfreds un Antonina Grīnbergs; I. Upmanis; 35,- Biruta Golts; 30,- Gundega Davidsons; 25,- Verners Cinis; 20,- N. Ozoliņš; Elmārs un Mārīte Tētiņš;

Renāte GRĀVERS, 70 gadu dzimšanas dienā – USD 100,- Juris un Silvija Zariņš;

Juzefa MIKLAŠĒVICA, apsveikums 100 gadu jubilejā – CAD 50,- Jānis Bunkis;

Annelī RAMOLIŅA, Bostonas Latviešu skolas absolvēšanas dāvana – USD 50,- Amerikas Latviešu Tautiskā Savienība (ALTS);

Sabīne RYAN, Bostonas Latviešu skolas absolvēšanas dāvana – USD 50,- Amerikas Latviešu Tautiskā Savienība (ALTS);

Velta STRAUME, 90. dzimšanas dienā – USD 1000,- Kārlis un Anda Šteinmanis ar gimeni;

Vilis VEIDIS, Bostonas Latviešu skolas absolvēšanas dāvana – USD 50,- Amerikas Latviešu Tautiskā Savienība (ALTS);

Jūlijs VILDE, 95. dzimšanas dienā – USD 50,- Maija Priede;

Ženija VĪTOLS, apsveikums jubilejā – CAD 100,- Ivars Gaide*; Tālivaldis un Vera Kronbergs; Anita Rundāns-Gaide; Nora Turkevics.