Muzejā nopērkama Ulda Neiburga jaunā grāmata “Draudu un cerību lokā”

27.01.2017

Latvijas Okupācijas muzeja grāmatu veikalā nopērkama Ulda Neiburga grāmata “Draudu un cerību lokā”, kas stāsta par Latvijas pretošanās kustību un tās sakariem ar Rietumu sabiedrotajiem (1941–1945). Grāmatas cena 16 EUR.

26. janvārī – Latvijas starptautiskās atzīšanas de iure gada dienā – Latvijas Okupācijas muzejā tika atvērta vēsturnieka un muzeja Publiskās vēstures nodaļas vadītāja Ulda Neiburga grāmata “Draudu un cerību lokā”, kas vēsta par Latvijas pretošanās kustību un tās sakariem ar Rietumu sabiedrotajiem nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā. Grāmata “Draudu un cerību lokā” ir izdota apgāda “Mansards” sērijā "imperfectum" un tās pamatā ir U. Neiburga Latvijas Universitātē aizstāvētā doktora disertācija. Grāmatas atvēršanas svētkos disertācijas vadītājs Ilgvars Butulis klātesošos iepazīstināja ar pētījuma tapšanas vēsturi – apjomīgo darbu, kas veikts izpētes gaitā un minēja vairākus virzienus, kuros būtu iespējams turpināt Latvijas pretošanās kustības vēstures izpēti. Savukārt Kārlis Kangeris atzīmēja nepieciešamību kritiski izvērtēt virkni priekšstatu, kas gadu gaitā izveidojušies par Latvijas pretošanās kustību un jo sevišķi par Latvijas Centrālās padomes (LCP) darbību.

U. Neiburga grāmatā ir analizēta profesora Konstantīna Čakstes vadītās Latvijas Centrālās padomes un bijušā Latvijas sūtņa Stokholmā Voldemāra Salnā savāktā un britu un amerikāņu ārlietu un militārās izlūkošanas dienestiem nosūtītā informācija par stāvokli vācu okupētajā Latvijā, un atklāta LCP politisko deklarāciju nonākšana dažādās Rietumu un Skandināvijas valstu institūcijās. Grāmatā ir aprakstītas pretošanās kustības organizētās un zviedru un amerikāņu izlūkdienestu atbalstītās slepenās bēgļu laivu akcijas uz Zviedriju, un parādīti LCP un ģenerāļa Jāņa Kureļa militārās grupas mēģinājumi atjaunot Latvijas faktisko suverenitāti, sagaidot Rietumu sabiedroto atbalstu šo politisko centienu īstenošanā.

Plašāka informācija par grāmatu pieejama apgāda “Mansards” interneta vietnē.