Muzejā apskatāma izstāde par baltiešu organizāciju BATUN

11.01.2017

BATUN

No baltiešu lūgumiem līdz Baltijas valstu dalībai Apvienotajās Nācijās:

1965–1991

Izstāde iepazīstina ar BATUN pirmsākumiem 1965. gadā un darbību laikā no 1966. līdz 1991. gadam. 

1966. gada 9. februārī Ņujorkā nodibināja baltiešu organizāciju BATUN (Baltic Appeal to the United Nations jeb Baltiešu Apelācija pie Apvienoto Nāciju Organizācijas).

Ideja par BATUN radās pēc tam, kad baltiešu aktīvisti sarīkoja Baltijas brīvības demonstrāciju (Baltic Freedom Rally) Ņujorkā 1965. gada 13. novembrī, kad aptuveni 15 000 Ziemeļamerikas baltieši – pārsvarā jauni cilvēki – devās gājienā ar plakātiem uz ANO mītni, pieprasot Baltijas valstu neatkarību. Iniciatīva šim pasākumam nāca no Committee to Restore Lithuania’s Independence (Komiteja Lietuvas neatkarības atjaunošanai), lai atgādinātu pasaulei, ka pirms 25 gadiem Padomju Savienība okupēja Igauniju, Latviju un Lietuvu. Sekmīgā demonstrācija – lielākā baltiešu trimdas gados – deva pārliecību, ka aizsāktais darbs pie ANO ir jāturpina.

BATUN mērķis bija atgūt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarību, izmantojot tās iespējas, ko piedāvāja ANO – organizācija, kurā darbojās lielākā daļa pasaules valstu un kura risināja globālas problēmas. Šai jomā BATUN brīvprātīgie aktīvisti darbojās –

  • iepazīstinot ANO diplomātus Ņujorkā un Ženēvā ar stāvokli okupētajās Baltijas valstīs un jautājumiem, kas skar šo valstu un iedzīvotāju tiesības,
  • rīkodami demonstrācijas, piketus un informācijas kampaņas, lai pievērstu plašākas sabiedrības uzmanību aktuāliem un vēsturiskiem notikumiem.

BATUN tika nodibināta un pastāvēja kā bezpeļņas, sabiedriskā labuma organizācija, kura savus izdevumus sedza no ziedojumiem. Tas, ka BATUN nesaņēmu nekādu finansējumu no citu valstu fondiem vai aģentūrām, nodrošināja tās neatkarību un uzticamību starptautiskajā vidē.

Kad Igaunija, Latvija un Lietuva atguva neatkarību un tika uzaicinātas pievienoties kā pilntiesīgas locekles ANO 1991. gada 17. septembrī, BATUN varēja atskatīties ar gandarījumu uz paveikto darbu un palīdzēja jaunajām Baltijas valstu delegācijām veiksmīgi sākt darbu ANO sistēmā.

Izstāde angļu valodā aplūkojama muzeja telpās 1. stāvā Raiņa bulvārī 7.

 

Anotācija attēliem: BATUN rīkota demonstrācija Ņujorkā 1979. gada 28. septembrī un demonstrācijās izmantotie plakāti. Latvijas Okupācijas muzejs