Ēno muzejā

15.02.2017

15. janvārī, kad Latvijā risinājās Ēnu diena, arī Latvijas Okupācijas muzejs sagaidīja septiņus ēnotājus. Šogad jaunieši vēlējās sekot muzeja krātuves darbiniekiem un gidiem.

Bērni un jaunieši bija ieradušies no Rīgas, Jūrmalas, Mārupes, Rīnūžu un Madonas skolām. Vecuma amplitūda šogad bija plaša - no pamatskolas 5.  līdz vidusskolas 12. klasei. Muzeja darbinieki rādīja ēnotājiem ekspozīciju, krātuves un stāstīja par apmeklētāju uzņemšanu. Ēnotāji noskatījās divas muzeja veidotās filmas: īsu reklāmas filmuņu, kas aicina skolēnus uz muzeju, un garāku filmu par Latvijas vēstures galvenajiem pagriezienpunktiem. Šo fimu rādām apmeklētājiem, pirms viņi dodas apskatīt ekspozīciju. Netika arī aizmists jautājums par Latvijas Okupācijas muzeja uzturēšanas jautājumiem, jo pašreizējie vidusskolēni nākotnē būs tie, no kuru vēlmes un spējām atbalstīt muzeju būs atkarīga šī muzeja pastāvēšana.