Diskutē par Latvijas okupāciju vēsturei veltīto daiļliteratūru

23.02.2017

Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku Latvijas Okupācijas muzejs uz diskusiju par daiļliteratūru, kas skar Latvijas okupāciju vēsturi, aicināja Latvijā pazīstamus literātus un vēsturniekus. Diskusija notika sestdien, 11. martā Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. 

Tajā piedalījās rakstnieki Māris Bērziņš, Inese Zandere, Māris Rungulis un vēsturnieki Inese Dreimane, Ilgvars Butulis un Mārtiņš Mintaurs. Diskusiju vadīja Latvijas radio komentētājs Eduards Liniņš.

Sarīkojuma organizatore Elīna Kalniņa pirms vēsturnieku un literātus sarunām teica: “Pēdējos gados ir sarakstīti vairāki, spilgti literārie darbi, piemēram, ciklā „Mēs. Latvija. XX gadsimts”, kas lasītājam izgaismo Latvijas 20. gadsimta traģiskās un traumatiskās vēstures lappuses. Ņemot vērā šo daiļdarbu popularitāti, tie jau kļuvuši par ļoti nozīmīgiem okupāciju vēstures izziņas avotiem latviski lasošajā sabiedrībā. Arī Latvijas profesionālie vēsturnieki rosīgi publicē rakstus un grāmatas, kas skaidro okupāciju perioda vēsturi. Gan rakstnieku, gan vēsturnieku veikums viens otru papildina, tamdēļ esam aicinājuši trīs rakstniekus un trīs vēsturniekus, kas pēta un raksta par okupāciju vēsturi, diskutēt par jautājumiem, kas izriet no šīs mijiedarbības." Pasākuma norisi finansiāli atbalstīja Latvija Kultūras ministrija.

Par diskusijā runāto lasiet portāla Jelgavas Vēstnesiskā arī klausieties LR1 raidījumā "Tās dienas acīm: Vēstures pamatpatiesības un cik tās jārespektē rakstniekiem savā darbā"

http://www.jelgavasvestnesis.lv/pilseta/maksliniekam-interpretejot-vesturi-jaievero-sarkanas-linijas,  

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/siis-dienas-aciim/vestures-pamatpatiesibas-un-cik-tas-jarespekte-rakstniekiem-sava.a83158/